FİZYOTERAPİSTLERDE EMPATİK EĞİLİM VE TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ


BAŞKURT Z. , KESKİN T., BAŞKURT F. , ÖZCAN N. T.

1. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ VE YAŞAM KONGRESİ, 2 - 05 May 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text