Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Learning Analytics of Student Participation and Achievement in Online Distance Education: A Structural Equation Modeling

EDUCATIONAL SCIENCES-THEORY & PRACTICE, cilt.17, sa.6, ss.1893-1910, 2017 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Development and validation of New Media Literacy Scale (NMLS) for university students

COMPUTERS IN HUMAN BEHAVIOR, cilt.63, ss.834-843, 2016 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Using metaphors to investigate cognition-behavior link in problematic Internet use among college students

ASIA-PACIFIC PSYCHIATRY, cilt.7, sa.3, ss.314-322, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

A Needs Assessment for Academicians' Professional Development

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, cilt.40, sa.177, ss.297-311, 2015 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Student teachers' conceptions of technology: A metaphor analysis

COMPUTERS & EDUCATION, cilt.68, ss.1-8, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Facebook Addiction Among Turkish College Students: The Role of Psychological Health, Demographic, and Usage Characteristics

CYBERPSYCHOLOGY BEHAVIOR AND SOCIAL NETWORKING, cilt.16, sa.4, ss.279-284, 2013 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Internet Abuse among Teenagers and Its Relations to Internet Usage Patterns and Demographics

EDUCATIONAL TECHNOLOGY & SOCIETY, cilt.15, sa.2, ss.25-36, 2012 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Pedagogical knowledge representation through concept mapping as a study and collaboration tool in teacher education

AUSTRALASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY, cilt.28, sa.4, ss.656-670, 2012 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Let's make a movie: Investigating pre-service teachers' reflections on using video-recorded role playing cases in Turkey

TEACHING AND TEACHER EDUCATION, cilt.27, sa.1, ss.95-106, 2011 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Protective effects of caffeic acid phenethyl ester (CAPE) on amikacin-induced nephrotoxicity in rats

CELL BIOCHEMISTRY AND FUNCTION, cilt.24, sa.4, ss.363-367, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Web site design with the patron in mind: A step-by-step guide for libraries.

JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY FOR INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY, cilt.57, sa.3, ss.444-445, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Investigating academicians’ use of tablet PC from the perspectives of human computer interaction and technology acceptance model

International Journal of Technology in Education and Science, cilt.4, sa.1, ss.37-52, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dijital mahremiyet kavramı ve ilgili çalışmalar üzerine bir derleme

Bilim Eğitim Sanat ve Teknoloji Dergisi, cilt.3, sa.1, ss.35-44, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Özel eğitim gereksinimli bireylerin gelişim ve eğitimlerinde kullanılan mobil cihazlar ve yazılımlar

Bilim Eğitim Sanat ve Teknoloji Dergisi, cilt.3, sa.2, ss.51-61, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

PRE-SERVICE TEACHERS' LIVED EXPERIENCES WITH TAKING COURSES THROUGH LEARNING MANAGEMENT SYSTEMS: A QUALITATIVE STUDY

TURKISH ONLINE JOURNAL OF DISTANCE EDUCATION, cilt.19, sa.2, ss.101-116, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

WebQuest destekli matematik öğretiminin altıncı sınıf öğrencilerinin eleştirel düşünme becerilerine etkisi

Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, cilt.11, sa.1, ss.1-20, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Teknik öğretmen adaylarında İnternet bağımlılığı ve İnternet kullanım desenleri

Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi, cilt.5, sa.4, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bilişim teknolojileri öğretmen adaylarının Moodle da gerçekleştirdikleri etkinlikler ve başarı arasındaki ilişki

Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, cilt.4, sa.1, ss.1-12, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tablet bilgisayarlar ve eğitim ortamlarında kullanımı Bir alanyazın taraması

SDU International Journal of Educational Studies, cilt.1, sa.1, ss.24-35, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

An ethnographic inquiry on Internet cafés within the context of Turkish youth culture

International Journal of Education in Mathematics, Science and Technology, cilt.1, sa.3, ss.202-216, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Webometric ve Arwu tarafından yapılan üniversite sıralamalarındaki performansın artırılmasına yönelik akademisyen görüşleri

SDÜ Uluslararası Teknolojik Bilimler Dergisi, cilt.2, sa.3, ss.17-30, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bilgisayar laboratuarlarının fiziksel ergonomik kriterler açısından değerlendirilmesi: Süleyman Demirel Üniversitesi örneği

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, cilt.7, sa.1, ss.720-747, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmen adaylarının kavram haritalarının arayüz tasarımlarındaki görsel tercihleri

SDÜ Uluslararası Teknolojik Bilimler Dergisi, cilt.1, sa.1, ss.41-57, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The consequences of Internet cafe use on Turkish college students social capital

Turkish Online Journal Of Educational Technology, cilt.6, sa.3, ss.88-97, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Cultural identity crisis in the age of globalization and technology

Turkish Online Journal of Educational Technology, cilt.5, sa.1, ss.37-43, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Implications of learning theories for effective technology integration and pre service teacher training A critical literature review

Journal of Turkish Science Education, cilt.2, sa.1, ss.2-18, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Questioning technology use in educational reform From ideological theoretical and practical perspectives

Malaysian Online Journal of Instructional Technology, cilt.2, sa.2, ss.72-81, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Ergonomik olmayan teknoloji kullanımından doğan sağlık sorunları: Ortopedistlerin deneyimleri

International Conference on Science and Education (IConSE), Antalya, Türkiye, 26 - 29 Ekim 2019, ss.172-177

Sosyal medyada görünür olma ve beğenilme üzerine bir derleme

International Conference on Science and Education (IConSE), Antalya, Türkiye, 26 - 29 Ekim 2019, ss.166-171

Pre-Service teachers’ views for universities’ social media use and their levels of benefit from social media regarding university choice

International Conference on Science and Education, Antalya, Turkey, Antalya, Türkiye, 26 - 29 Ekim 2018, ss.261-266

Problems of foreign secondary school students in Turkey: A phenomenological study

International Conference on Science and Education, Antalya, Türkiye, 26 - 29 Ekim 2018, ss.267-271

An online environment for ICT teachers to share instructional experiences

International Conference on Research in Education and Science, Marmaris, Türkiye, 28 Nisan - 01 Mayıs 2018, ss.274-278

Research studies of computer-assisted instruction in mathematics education: Examination of Turkish graduate theses completed between 2005-2016

International Conference on Education in Mathematics, Science Technology, Marmaris, Türkiye, 28 Nisan - 01 Mayıs 2018, ss.381-387

The concept of digital privacy in Turkish studies: A literature review

International Conference on Education in Mathematics, Science Technology, Marmaris, Türkiye, 28 Nisan - 01 Mayıs 2018, ss.107

Mobile technologies used for the development and education of individuals with special educational needs

International Conference on Research in Education and Science, Antalya, Türkiye, 28 Nisan - 01 Mayıs 2018, ss.232

Öğretmen adaylarının sosyal medya kullanım profilleri ve eğitime katkısına yönelik algıları

International Symposium on Social Sciences and Educational Research, 3 - 05 Kasım 2017

Bilişim teknolojileri öğretmen adaylarının Moodle ile ders işlenmesi hakkındaki görüş ve deneyimleri

Fifth International Instructional Technologies Teacher Education Symposium, 11 - 13 Ekim 2017

Okul kültürü, teknoloji liderliği ve destek hizmetlerinin teknoloji entegrasyonu üzerindeki rolü

Fifth International Instructional Technologies Teacher Education Symposium, 11 - 13 Ekim 2017

Educational technologies encouraging students to be producers not consumers

International Conference on Research in Education and Science, 19 - 22 Mayıs 2016

2010 2015 yılları arasında öğrenme analitiklerinde araştırma eğilimleri

International Conference on Research in Education and Science, 19 - 22 Mayıs 2016, ss.203-209

Emeklilerde internet kullanımı Alışkanlıklar ve algılar

International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology, 19 - 22 Mayıs 2016, ss.790-797

The comparison of school administrators and ICT teachers technology leadership proficiencies

International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology, 19 - 22 Mayıs 2016

Eğitim Bilişim Ağı EBA kullanımının öğretmen görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi

International Computer and Instructional Technologies Symposium, 16 - 18 Mayıs 2016, ss.818-828

Lise öğretmenlerinin okul yöneticilerinin teknoloji liderlik yeterlikleri hakkındaki algıları

International Computer and Instructional Technologies Symposium, 16 - 18 Mayıs 2016, ss.829-837

Teknoloji entegrasyonunda okulun sosyo kültürel özellikleri Türkiye de yapılan çalışmaların analizi

9. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Afyonkarahisar, Türkiye, 20 - 22 Mayıs 2015, ss.354-360

Mobil teknoloji araçlarında öğrenme ve kullanıcı analitikleri Bir alanyazın derlemesi

International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology, Antalya, Türkiye, 23 - 26 Nisan 2015, ss.342-348

Web tabanlı uzaktan eğitimde öğrenci katılımı ve ders başarısı: Bir yapısal eşitlik modellemesi

8. International Computer Instructional Technologies Symposium, 18 - 20 Eylül 2014, ss.71

Web 2.0 teknolojisiyle gelişen yeni medya okuryazarlığı ölçek geliştirme çalışması

8. International Computer Instructional Technologies Symposium, Edirne, Türkiye, 18 - 20 Eylül 2014, ss.80

Akademisyenlerin Tablet PC kullanımı hakkındaki görüşleri: Süleyman Demirel Üniversitesi örneği

International Conference on Education in Mathematics, Science Technology, 16 - 18 Mayıs 2014, ss.376

FATİH projesiyle ilgili ampirik çalışmaların analizi: Bir literatür taraması

International Conference on Education in Mathematics, Science Technology, Konya, Türkiye, 16 - 18 Mayıs 2014, ss.317-321

The role of animated agents in web-based distance education

2nd World Conference on Educational Technology Researches (WCETR), Nicosia, CYPRUS, 27 - 29 Haziran 2012, cilt.83, ss.1016-1022 identifier

The investigation of Turkish high school students' Internet use profiles across their demographics

3rd World Conference on Educational Sciences (WCES), İstanbul, Türkiye, 3 - 07 Şubat 2011, cilt.15, ss.2912-2916 identifier identifier

Does computer-supported Math instruction makes students perceive them to be task-oriented and well-behaved? An experimental study

3rd World Conference on Educational Sciences (WCES), İstanbul, Türkiye, 3 - 07 Şubat 2011, cilt.15, ss.2927-2931 identifier identifier

Application of concept mapping in distance education

Third International Conference on Innovations in Learning for the Future 2010: E-learning (Future-Learning 2010), İstanbul, Türkiye, 10 - 14 Mayıs 2010, ss.492-501

Gender differences in distance education

Third International Conference on Innovations in Learning for the Future 2010: E-learning (Future-Learning 2010), İstanbul, Türkiye, 10 - 14 Mayıs 2010, ss.513-522

2000 2009 yılları arasındaki eğitim teknolojileri alanında yayınlanan çevrimiçi Türkçe makalelerin içerik analizi

The Second International Congress of Educational Research, Antalya, Türkiye, 29 Nisan - 02 Mayıs 2010, ss.251-266

Öğretmen adaylarının sınıf yönetiminin başarı üzerindeki etkilerini algılama düzeyleri

The Second International Congress of Educational Research, Antalya, Türkiye, 29 Nisan - 02 Mayıs 2010, ss.1102-1112

Türkiye de yetişkin ve yaşam boyu eğitimine yönelik lisans programı önerisi

The First International Congress of Educational Research (2009), 1 - 03 Mayıs 2009

Yükseköğretimde diyalog eğitim yaklaşımı: Öğrenci etkileşimi ve aktif katılım

International Davraz Congress, Isparta, Türkiye, 24 - 27 Eylül 2009, ss.1015-1025

Eğiticilerin eğitimi projesine yönelik ihtiyaç analizi önerisi: Süleyman Demirel Üniversitesi örneği

The First International Congress of Educational Research, Çanakkale, Türkiye, 1 - 03 Mayıs 2009

A critical evaluation of methodological and epistemological issues in qualitative research in the field of instructional technology and computer education in Turkish education

Fourth International Congress of Qualitative Inquiry, Urbana-Champaign, Amerika Birleşik Devletleri, 14 - 17 Mayıs 2008, ss.34

Investigating Turkish youth s negotiation with global cultural flows within the cybercafes

Third International Congress of Qualitative Inquiry, Urbana-Champaign, Amerika Birleşik Devletleri, 2 - 05 Mayıs 2007, ss.277

Turkish academicians representation of self through faculty web pages: A pictorial semiotic case evaluation

Second International Congress of Qualitative Inquiry, Urbana-Champaign, Amerika Birleşik Devletleri, 4 - 06 Mayıs 2006, ss.258

Evaluating governmental and educational websites and investigating user s preferences: Monitoring gender differences

Annual Meeting of the American Educational Research Association, San-Francisco, Kostarika, 7 - 11 Nisan 2006

International Association of Educators A new international platform

Annual Meeting of the Turkish-American Scientists and Scholars Association (2006), Philadelphia, Amerika Birleşik Devletleri, 25 - 26 Mart 2006, ss.42

International Journal of Progressive Education: Understanding educational inquiry

Annual Meeting of the Turkish-American Scientists and Scholars Association (2006), Philadelphia, Amerika Birleşik Devletleri, 25 - 26 Mart 2006, ss.42

The effects of accessibility design and content on the overall web site quality from the users perspectives

The Fifth International Educational Technology Conference, Sakarya, Türkiye, 21 - 23 Eylül 2005, ss.780-783

Assessing the quality of educational web sites: A survey of literature and implications for web designing

The Fifth International Educational Technology Conference, Sakarya, Türkiye, 21 - 23 Eylül 2005, ss.72-78

A transformative evaluation approach towards analysis of the educational reform attempts through the infusion of technology

First International Congress of Qualitative Inquiry, Urbana-Champaign, Amerika Birleşik Devletleri, 5 - 07 Mayıs 2005, ss.209

E training for teachers professional development in technology integration: An online model of problem solving approach

Annual meeting of the Turkish-American Scientists and Scholars Association (2005), Washington, Kiribati, 19 - 20 Şubat 2005, ss.52

Kitap & Kitap Bölümleri

What is technology (T) and what does it hold for STEM education? Definition, issues and tools.

Research Highlights in STEM Education, Mack Shelley Ahmet Kiray, Editör, ISRES Publishing., 2018

Yeni medya okuryazarlığı

Eğitim Teknolojileri Okumaları, , Editör, Salmat Basım Yayıncılık, Ankara, ss.595-613, 2016