Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

10 MW SDU SOLAR POWER TOWER PLANT DESIGN

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, cilt.26, sa.4, ss.813-821, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Modeling of warp tension variation during shedding operation using fuzzy logic

JOURNAL OF THE TEXTILE INSTITUTE, cilt.99, sa.6, ss.505-514, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Theoretical and experimental investigation of optimization conditions in the design of an ejector cooling system

PAMUKKALE UNIVERSITY JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES-PAMUKKALE UNIVERSITESI MUHENDISLIK BILIMLERI DERGISI, cilt.23, sa.4, ss.364-371, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Güneş Bacasında Performans Artırıcı İşlemler

Tesisat Dergisi, sa.169, ss.90-97, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Güneş Bacasında Performans Arttırıcı İşlemler

Tesisat- Enerji Teknolojileri ve Mekanik Tesisat Dergisi, sa.169, ss.90-96, 2010 (Hakemsiz Dergi)

Güneş Gözesi Üretiminde Yaşanan Sıkıntılar ve Dünya Genelinde Göze Üretim Durumları

Mühendis ve Makina Dergisi, sa.581, ss.10-18, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Güneş Pili Mimari Uyg. ve Spor Kompleksi Örneği

Tesisat Dergisi, sa.144, ss.144-158, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Güneş Bacası Sisteminin Termal Özet Dizaynı

Tesisat Mühendisliği Dergisi, sa.98, ss.45-50, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Doğalgaz ve Biyogaz İle Yapılan Radyant Isıtmaya Örnek Bir Uygulama

Doğalgaz Dergisi, cilt.121, sa.2, ss.68-75, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yakıt Pili Teknolojisindeki Gelişmeler ve Taşıtlara Uygulanabilirliğinin İncelenmesi

Mühendis ve Makina Dergisi, sa.563, ss.37-50, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Güneş Pillerinin Dünü, Bugünü ve Geleceğe Bakış

Mühendis ve Makina Dergisi, sa.560, ss.42-51, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir Mekanın Klima Santralinin Yaz Çalışmasına Göre Ekserji Analizi

Soğutma Dünyası Dergisi, sa.34, ss.26-34, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Jeotermal Buhar Enjektörlü Soğutma Sistemi Tersinmezliklerinin İncelenmesi

Tesisat Mühendisliği, sa.88, ss.31-34, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Exergy Analysis of. The Rotating Drum Absorber

Makine Mühendisliği Dergisi, cilt.1, sa.10, ss.87-96, 1996 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Döner Fırın Absorberlerinin Ekserji Analizi,

Makina Mühendisliği Dergisi, cilt.1, sa.10, ss.87-96, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Akdeniz’de Bulunan Adaların Yenilenebilir Enerji Adası OlarakKullanımı: Sıçan Adası Örneği

IV. Uluslararası Katılımlı Anadolu Enerji Sempozyumu, Edirne, Türkiye, 18 - 20 Nisan 2018, ss.338-344

Yoğunlaştırılmış Güneş Enerji Sistemleri ile Endüstriyel Enerji Üretimi

9. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu ve Sergisi, Antalya, Türkiye, 3 - 05 Kasım 2017, ss.306-310 Creative Commons License

Sıfır Enerji Evi Tasarım Esasları ve Örnek Uygulamalar

5.Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve Sergisi, Mersin, Türkiye, 7 - 08 Ekim 2011, ss.74-80

Investigation of Energy Category of Green Buildings Certification Systems

1st International Conference of Sustainable Life In Manufacturing SLIM 2010, Isparta, Türkiye, 24 - 25 Haziran 2010, ss.149-156

Güneş Bacasında Performans Artırıcı İşlemler

4. Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyum ve Sergisi, Mersin, Türkiye, 6 - 07 Kasım 2009, ss.74-83

Jeotermal bölgesel ısıtma sistemleri Sarayköy bölgesel ısıtma sistemi

Teskon’07 Ulusal Tesisat Kongresi, Türkiye, 25 - 28 Ekim 2007, cilt.1, ss.949-957

İzleme Sistemi İle Donatılmış Güneş Pili Destekli S.D.Ü. Meteoroloji İstasyonu Uygulaması

VI. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu UTES, Isparta, Türkiye, 25 - 27 Mayıs 2006, ss.179-187

Güneş Bacası İle Elektrik Üretim Sisteminin Tasarımı

Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu, Kayseri, Türkiye, 3 - 04 Haziran 2005, ss.89-93

Soğutma Sistemlerinde Kullanılan Soğutucu Akışkanlar

Ulusal İklimlendirme Sempozyumu ve Sergisi, Antalya, Türkiye, 25 - 27 Şubat 2005, ss.98-105

Soğutma Sistemlerinde Kullanılan Soğutucu Akışkanlar Ve Bu Akışkanların Ozon Tabakası Üzerine Etkileri

Ulusal İklimlendirme Sempozyumu ve Sergisi-2005, Antalya, Türkiye, 25 - 27 Şubat 2005, cilt.98

Jeotermal Buhar Ejektörlü Soğutma Sistemi Tersinmezliklerinin İncelenmesi

Ulusal İklimlendirme Sempozyumu ve Sergisi, Antalya, Türkiye, 25 - 27 Şubat 2005, ss.67-71