GÜNEŞ ENERJİSİNİN ÇEVREYE OLUMLU VE OLUMSUZ ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ


Creative Commons License

ELİBÜYÜK U. , ÜÇGÜL İ. , ACAR M.

7. Güneş Enerjisi Sempozyumu, Mersin, Turkey, 22 - 23 September 2017, pp.56-58

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Mersin
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.56-58

Abstract

The continuous increase in energy demand, while the existing classical fossil resources are limited and consumable, pushes human beings to find and develop alternative energy sources. It has also been done with national and international legal regulations aimed at protecting the vital environment of the Earth and ensuring the continuity of this environment. Environmental influences arising from energy production, transmission and consumption make it necessary to consider the selection of resources. Today, instead of the traditional fossil-based energy production systems that cause environmental pollution in large quantities and on a global scale, it is necessary to find and develop energy sources that have both less environmental impact and are renewable.
In this study, the potential environmental impacts of solar energy and systems, which have a different and important place both in terms of current potential and production technology, among renewable energy sources have been examined in terms of their positive and negative effects. Worldwide research on these effects has been compiled and some suggestions have been made to minimize or eliminate potential adverse effects.

Enerji ihtiyacının sürekli artması, buna karşın mevcut klasik fosil kaynakların kısıtlı ve tükenebilir olması insanoğlunu alternatif enerji kaynaklarını bulma ve geliştirme yoluna itmektedir. Bunun yanında, Dünya’nın yaşamsal ortamının korunması ve bu ortamın sürekliliğinin sağlanması amacıyla yapılan ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeler ile yapılmıştır. Enerji üretim, iletim ve tüketiminden kaynaklanan çevresel etkiler, kaynak seçiminin dikkate alınmasını zorunlu kılmaktadır. Bu sebeple günümüzde, büyük miktarda ve küresel ölçekte çevre kirliliğine sebep olan klasik fosil kaynaklı enerji üretim sistemleri yerine hem çevresel etkileri daha az hem de yenilenebilir olan enerji kaynaklarını bulmak ve geliştirmek ihtiyacı ortaya çıkmıştır.
Bu çalışmada, yenilenebilir enerji kaynakları arasında hem sahip olduğu mevcut potansiyel hem de üretim teknolojileri bakımından farklı ve önemli bir yeri olan güneş enerjisi ve sistemlerinin muhtemel çevresel etkileri olumlu ve olumsuz etkileri bakımından incelenmiştir. Bu etkiler üzerine dünya çapında yapılan araştırmalar derlenmiş ve muhtemel olumsuz etkilerin minimize edilmesi veya ortadan kaldırılmasına yönelik bazı önerilerde bulunulmuştur.