Yoğunlaştırılmış Güneş Enerji Sistemleri ile Endüstriyel Enerji Üretimi


Creative Commons License

ELİBÜYÜK U., ÜÇGÜL İ., ACAR M., MERDAN G.

9. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu ve Sergisi, Antalya, Turkey, 3 - 05 November 2017, pp.306-310

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.306-310

Abstract

Hot water at certain temperature, saturated steam, superheated steam even possible to obtain using focusing collectors. Parabolic trough collectors are the most widely used of concentrated solar energy systems. For the textile factory in the organized industrial zone in Gaziantep 5 MW thermal, the year of the 1 MW of electricity needs 6 months (April, May, June, July, August, September) period of cogeneration solar energy to meet the 80% to 100% (heat + electricity energy) and the energy analysis of the system are
performed. Turkey and the potential of solar energy in the work world, solar energy has also mentioned the transformation of technology and industrial energy needs. In addition to working in Gaziantep region for solar energy was then calculated data has been made for energy analysis for parabolic trough collectors and a textile factory results were presented in the form of graphs.

Odaklayıcı toplayıcılar kullanılarak, belirli sıcaklıklarda kızgın su, doymuş buhar, hatta kızgın buhar elde etmek mümkündür. Parabolik oluk toplayıcılar yoğunlaştırılmış güneş enerjisi sistemlerinin en yaygın kullanılanıdır. Gaziantep organize sanayi bölgesinde yer alan tekstil fabrikası için 5 MW termik, 1 MW elektrik ihtiyacının yılın 6 aylık (nisan, mayıs, haziran, temmuz, ağustos, eylül) döneminde %80? %100’ünü karşılayan bir güneş enerjili kojenerasyon ( ısı + elektrik enerjisi) sisteminin enerji analizleri yapılmıştır.
Çalışmada Güneş enerjisinin Dünya ve Türkiye potansiyelinden, güneş enerjisi dönüşüm teknolojilerinden ve endüstriyel enerji ihtiyacından da bahsedilmiştir. Ayrıca çalışmada Gaziantep yöresi için güneş enerjisi verileri hesaplanarak bulunmuş daha sonra parabolik oluklu toplayıcılar için enerji analizi bir tekstil fabrikası için yapılmış ve sonuçlar grafikler şeklinde sunulmuştur.