Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Türk Dış Politikası Karar Alma Mekanizmasında Türk Silahlı Kuvvetlerinin Etkinliği ve 2003 Sonrası Değişim

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İİBF DERGİSİ, vol.17, no.3, pp.441-465, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yeni Tehditler Güvenliğin Genişleme Boyutları ve İnsani Güvenlik

Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, vol.4, no.2, pp.69-80, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

11 Eylül Sonrası ABD de Özgürlük ve Güvenlik Dengesi Açısından Terörü Önleme Amaçlı Tedbirler Özellikle Patriot Kanunu İle Getirilen Kısıtlamalar

Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.1, no.1, pp.47-90, 2011 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Türkiye de İl Olması Uygun Olan İlçelerin AHP Yöntemiyle Belirlenmesi

Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, vol.2, no.2, pp.1-16, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Alanya yı Ziyaret Eden Yabancı Turistlerin Ülke Gruplarına GöreGüvenlik Algılarının Analizi

INTERNATIONAL CONFERENCEON EURASIAN ECONOMIES 2015, Kazan, Russia, 9 - 11 September 2015, pp.663-672

Yabancı Turistlerin Güvenlik Algılarının Analizi Alanya Örneği

International Conference On Eurasian Economies, Saint Peter, Guernsey And Alderney, 17 - 18 September 2013

Determining the Districts That can be A Province in Turkey using Analytic Hierarchy Process

2nd International Symposium on Sustainable Development, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 8 - 09 July 2010, pp.517-527

İNSAN HAKLARININ KORUNMASI AÇISINDAN ÖNLEYİCİ AMAÇLIİLETİŞİMİN DENETLENMESİ TEDBİRİ

I. ULUSLARARASI DAVRAZ KONGRESİ, Isparta, Turkey, 24 - 27 September 2009, pp.2203-2226