Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

OECD ÜLKELERİNİN SAĞLIK HARCAMA GÖSTERGELERİNİN KÜMELEME ANALİZİ İLE SINIFLANDIRILMASI

Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, cilt.11, sa.26, ss.228-244, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hastanelerde Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Yöntemi ve Genel Cerrahi Biriminde Örnek Bir Uygulama

sdü sağlık yönetimi, cilt.1, sa.1, ss.26-45, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TÜRKİYE’DE SAĞLIK YÖNETİMİ MESLEĞİNİN KARŞILAŞTIĞI TEMEL SORUNLAR: NİTEL BİR ÇALIŞMA

Business Management Studies: An International Journal, cilt.6, sa.4, ss.1310-1321, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

COMPARISON OF TURKEY WITH DEVELOPED COUNTRIES IN TERMS OF HEALTH MANAGEMENT PROFESSION

Journal of Social And Humanities Sciences Research (JSHSR), cilt.5, sa.27, ss.2730-2736, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Veri Zarflama Analiziyle Kamu Hastaneleri Birliklerinde Verimlilik Analizi

Süleyman Demirel Üniversitesi SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.4, sa.29, ss.265-286, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üniversite Hastanelerinin Faturalama Sürecindeki Sorunları Üzerine Bir Araştırma

Hacettepe sağlık idaresi dergisi, cilt.19, sa.3, ss.225-239, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sağlık Bakanlığı Hastanelerinde İşletme Sermayesi ile Finansal Performans Göstergeleri Arasındaki İlişkinin Analizi

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.20, sa.1, ss.317-338, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Muhasebe Finans Derslerine Bakış Açısı ve Farkındalıkları Üzerine Bir Uygulama

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.3, sa.1, ss.209-228, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Elektronik Beyanname e Beyanname Uygulamaları ve Meslek Mensuplarına Etkileri

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.7, sa.1, ss.97-114, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Comparison Of Turkey With Developed Countries In Terms Of Health Management Profession

4. International Journal ofHealth Administration andEducation Congress, Sarajevo, Bosna-Hersek, 27 - 29 Nisan 2018

Sağlık Kurumlarında Veri Zarflama Analiz Yöntemiyle Verimlilik Analizi

1. International 11. Health and Hospital Administration Conferance, 13 - 15 Ekim 2017

Historical Development of Health Management Training in Turkey

International Healthcare Management Conference, Gümüşhane, Türkiye, 15 - 17 Haziran 2015, ss.191-197

Evaluation of Shift Work in Oral and Dental Health Centers from Employees Point of View

International Healthcare Management Conference, Gümüşhane, Türkiye, 15 - 17 Haziran 2015, ss.183-190

Süleyman Demirel Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Stratejik Plan Çalışması

4. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 14 - 16 Mayıs 2007, ss.290-299

Kitap & Kitap Bölümleri

TÜRKİYE’DE SAĞLIK YÖNETİMİ MESLEĞİNİNGELECEĞİ İÇİN KİMLER NE YAPMALI?

YÖNETİM,ÇALIŞMA HAYATI VESENDİKACILIK ARAŞTIRMALARI, TALAS, Mustafa,DERİN,Hakan, Editör, Iksad Publications, ss.134-191, 2018