Sağlık Bakanlığı Hastanelerinde İşletme Sermayesi ile Finansal Performans Göstergeleri Arasındaki İlişkinin Analizi


ALPARSLAN D., GENÇTÜRK M., ÖZGÜLBAŞ N.

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.20, no.1, pp.317-338, 2015 (Peer-Reviewed Journal)