OECD ÜLKELERİNİN SAĞLIK HARCAMA GÖSTERGELERİNİN KÜMELEME ANALİZİ İLE SINIFLANDIRILMASI


çetintürk i., GENÇTÜRK M.

Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, vol.11, no.26, pp.228-244, 2020 (Peer-Reviewed Journal)