Education Information

Education Information

 • 2015 - 2017 Associate Degree

  Suleyman Demirel University, Açık Öğretim Fakültesi, İlahiyat Bölümü/ İlahiyat Programı, Turkey

 • 2012 - 2014 Associate Degree

  Anadolu University, Open Educatıon Faculty, Hukuk Bölümü/ Adalet Programı, Turkey

 • 2008 - 2014 Doctorate

  Suleyman Demirel University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme, Turkey

 • 2003 - 2007 Postgraduate

  Suleyman Demirel University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Bölümü, Turkey

 • 1996 - 2000 Undergraduate

  Suleyman Demirel University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2014 Doctorate

  Türkiye'deki adli muhasebeciliğin hakimlerin ve avukatların bakış açıları bağlamında analizi The analysis of Turkish forensic accounting in the context of judges' and attorneys' aspects Sustainable Development

  Suleyman Demirel University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı

 • 2007 Postgraduate

  Çağdaş maliyetleme sistemlerinden faaliyet tabanlı maliyetleme sistemi ve bir tekstil işletmesinde uygulanması A modern costing system: Activity based costing and an application on a textile company

  Suleyman Demirel University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English