Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ACİL SERVİSE BAŞVURAN DÜŞME OLGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, cilt.26, ss.430-434, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A NEW HEPATOTOXIC AGENT: GOJI BERRY

JOURNAL OF EMERGENCY MEDICINE CASE REPORTS, cilt.10, sa.4, ss.105-107, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

An Unusual Diagnosis in a Patient with Chest Pain and Decreased Left Upper Extremity Blood Pressure

EURASIAN JOURNAL OF EMERGENCY MEDICINE, cilt.18, sa.3, ss.169-170, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Is the Diagnosis of Pulmonary Embolism Using Scoring Systems Still a Dilemma?: A Case Report

RESPİRATORY CASE REPORTS, cilt.8, sa.1, ss.17-20, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ERİTROSİT DAĞILIM HACMİ ACİL SERVİSTE BURUN KANAMASININ CİDDİYETİNİ ÖN GÖREBİLİR Mİ?

SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, cilt.26, ss.159-163, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yüksek Doz Bupropion Alımına Bağlı Atriyoventriküler Blok: BirOlgu Sunumu

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Dergisi, cilt.4, sa.2, ss.24-26, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kronik hepatit B tanılı hastalarda oral antiviral tedavilerin etkinliğinin karşılaştırılması

Akademik Gastroenteroloji Dergisi, cilt.16, sa.2, ss.41-46, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Treatment of Severe Carbamazepine Intoxication with Intravenous Lipid Emulsion Therapy

Journal of Pharmacology Clinical Toxicology, cilt.3, sa.3, ss.1052, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

A Rare Cause of Acute Abdomen in Emergency Department: Stump Appendicitis

6th Eurasian Congress On Emergency Medicine, Antalya, Türkiye, 8 - 11 Kasım 2018

A Case of Massive Aortic Mural Thrombus in the Absence of Aneurysm

6th Eurasian Congress On Emergency Medicine, Antalya, Türkiye, 8 - 11 Kasım 2018

Bir Aydır Devam Eden Non Travmatik Sağ Diz Ağrısı Yabancı Cisim

14. Türkiye Acil Tıp Kongresi, Antalya, Türkiye, 8 - 11 Kasım 2018

Gebelikte Ölümcül Seyreden Bir Kalp Kapak Hastalığı

14. Türkiye Acil Tıp Kongresi, Antalya, Türkiye, 8 - 11 Kasım 2018

SUCCESSFUL TREATMENT OF PULMONARY EMBOLISM AND ASSOCIATED UPPER EXTREMITY ARTERY THROMBOSIS USING INTRAVENOUS ALTEPLASE: A CASE REPORT

5th Intercontinental Emergency Medicine Congress, 5th International Critical Care and Emergency Medicine Congress, 19 - 22 Nisan 2018

ATRİYOVENTRİKÜLER REENTRAN TAŞİKARDİ ACİL SERVİSTE BİR OLGU

5th intercontinental emergency medicine congress, 19 - 22 Nisan 2018

Masif Pulmoner Embolide Trombolitik Tedavi

5th intercontinental emergency medicine congress, Türkiye, 19 - 22 Nisan 2018

Acil Serviste Tıbbi Malpraktis

22. ACİL TIP BAHAR SEMPOZYUMU, Türkiye, 9 - 11 Mart 2018

What happens after nausea? The answer is Boerhaave Syndrome

XIII.Ulusal Acil Tıp Kongresi, 4rd Intercontinental Emergency Medicine Congress, 4rd International Critical Care and Emergency Medicine Congress, Antalya, Türkiye, 18 - 21 Mayıs 2017

Successful use of iv Lipid Emulsion Therapy and Hemodialysis for treatment of Carbamazapine intoxication

XIII.Ulusal Acil Tıp Kongresi, 4rd Intercontinental Emergency Medicine Congress, 4rd International Critical Care and Emergency Medicine Congress, Antalya, Türkiye, 18 - 21 Mayıs 2017

Asemptomatik Lityum İntoksikasyonu Olgusu

4th Intercontinental Emergency Medicine Congress and 4th International Critical Care and Emergency Medicine Congress, 18 - 21 Mayıs 2017

LATERALİZAN BULGU OLMAKSIZIN İNTRAKRANİYAL KANAMA VAKASI

5th Eurasian Congress on Emergency Medicine 12th Turkish Emergency Medicine Congress, 10 - 13 Kasım 2016

TOMOGRAFİDE SAK MR VENOGRAFİDE SİNÜS VEN TROMBOZU

5th Eurasian Congress on Emergency Medicine 12th Turkish Emergency Medicine Congress, 10 - 13 Kasım 2016

FACIAL PARALYSIS TRAUMA OR BELL’S PALSY?

7TH EUROPEAN CONGRESS ON EMERGENCY MEDICINE, 3 - 06 Ekim 2012

FEVER RESULT CEREBRAL ABSCESS

7TH EUROPEAN CONGRESS ON EMERGENCY MEDICINE, 3 - 06 Ekim 2012