ACİL SERVİSE BAŞVURAN HEMATOLOJİK-ONKOLOJİK MALİGNİTESİ OLAN HASTALARDAPERİFERİK PERFÜZYON İNDEKSİ ÖLÇÜMÜNÜN 3 AYLIK MORTALİTEYİ ÖN GÖRMEDE ROLÜ


KARAMAN K., ÖZLÜER Y. E.

24.ACİL TIP GÜZ SEMPOZYUMU, Turkey, 15 - 17 November 2019

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Country: Turkey
  • Süleyman Demirel University Affiliated: Yes