Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Competitive Adsorption of Heavy Metals from Water using Pumice Supported Nano Scale Zero-Valent Iron

ACTA PHYSICA POLONICA A, cilt.134, sa.1, ss.171-173, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

FOULING MITIGATION WITH CATALYTIC CERAMIC MEMBRANE FOR NATURAL ORGANIC MATTER REMOVAL

JOURNAL OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND ECOLOGY, cilt.19, sa.4, ss.1729-1737, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Synthesis and Characterization of Pumice-Supported nZVI for Removal of Copper from Waters

ADVANCES IN MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kaplanmış Seramik Membranla Rekabetli Ağır Metal Adsorpsiyonu ve Rejenerasyon Yöntemlerinin İncelenmesi

Deu Muhendislik Fakultesi Fen ve Muhendislik, cilt.22, sa.65, ss.527-540, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yüzme Havuzlarında Karbon Bazlı Dezenfeksiyon Yan Ürünlerinin Oluşumu

Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi, cilt.19, sa.55, ss.63-78, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ceramic Membranes in Removing Boron from Processed Geothermal Waters

International Journal of Environmental Protection and Policy, cilt.2, sa.5, ss.190-194, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Antalya Konyaaltı bölgesi içme suyu kalitesinin izlenmesi ve yönetimi

Çevre Bilim ve Teknoloji Dergisi, TMMOB Çevre Müh. Odası, cilt.41, sa.1, ss.35-40, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Süleyman Demirel Üniversitesi Yerleşkesinin Gürültü Haritalarının Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Hazırlanması

SDÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.14, sa.3, ss.271-278, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Burdur Gölü Uzun Periyotlu Seviye Değişiminin Su Kalitesi ve Ağır Metaller Üzerindeki Etkisi

SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.11, sa.2, ss.173-179, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Competitive heavy metal adsorption with coated ceramic membrane

6th MEMTEK International Symposium on Membrane Technologies and Applications, İstanbul, Türkiye, 18 - 20 Kasım 2019, ss.507-508

The Effect of Water Sources on the Formation of Adorabable Organic Halides in Swimming Pools

International Conferences on Science and Technology Engineering Science and Technology (ICONST– EST–2019), Prizren, Kosova, 26 - 30 Ağustos 2019, ss.20-21

The Impact of Human Body Fluids Levels on DBPs Formation in Swimming Pools

The 8 th International Conference on Swimming Pool and Spa, Marsilya, Fransa, 18 - 22 Mart 2019, ss.72

Adsorption of Heavy Metals on Nano Zero-Valent Iron (NZVI) Surfaces: Thermodynamics and Kinetics

International Conference on Science and TechnologyICONST 2018, 5 - 09 Eylül 2018

Disposal and management of membrane concentrates from industrial wastewater reclamation plants

4th International Conference on Engineering and Natural Sciences (ICENS-2018), Kiev, Ukrayna, 2 - 06 Mayıs 2018, ss.55

Membrane concentrate management in wastewater reclamation and reuse.

International Workshop: Reuse of Recovered Wastewater Treated by Membrane Separation Methods in Process Water Production, Cultivation of Energy Plant and Landscape Activities, Ege University and ITOB Organized Industrial Zone, Oct. 17-18, İzmir, Turkey, İzmir, Türkiye, 17 - 18 Ekim 2017

Membran konsantre arıtımı ve bertarafı uygulamaları

5. Ulusal Membran Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu (MEMTEK-2017), Eylül 21-23, İstanbul, İstanbul, Türkiye, 21 - 23 Eylül 2017

Atıksu geri kazanımında membran uygulamalarında konsantre arıtımı için yeni bir teknoloji: elektrodiyaliz metatez

5. Ulusal Membran Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu (MEMTEK-2017), Eylül 21-23, İstanbul, İstanbul, Türkiye, 21 - 23 Eylül 2017

Bakır içerikli endüstriyel atıksudan oluşan membran konsantresinin modifiye seramik membran ile arıtımı

5. Ulusal Membran Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu (MEMTEK-2017), Eylül 21-23, İstanbul, İstanbul, Türkiye, 21 - 23 Eylül 2017

Misel Destekli Ultrafiltrasyon Prosesi ile Ağır Metal Giderimi

5. Ulusal Membran Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 21 - 23 Eylül 2017, ss.29

Selenium Removal with Pumice Supported Nanoscale Zero-Valent Iron

The Porous and Powder Materials Symposium and Exhibitions 2017, 12 - 15 Eylül 2017

Treatment of Membrane Concentrate by Modified Ceramic Membrane

IV. International Multidisciplinary Congress of Eurasia (IMCOFE), Roma, İtalya, 23 - 25 Ağustos 2017

Selenium uptake from waters using natural and waste materials

The 16th International Clay Conference, July 17-21, Granada, Spain., Granada, İspanya, 17 - 21 Temmuz 2017, cilt.7, ss.814

Seasonal variations of water quality in Egirdir Lake.

Ecology Symposium-2017, May 11-13, Kayseri, Turkey, Kayseri, Türkiye, 11 - 13 Mayıs 2017, ss.298

ADSORBABLE ORGANIC HALIDES (AOX) FORMATION POTENTIAL in SWIMMING POOLS

7th International Swimming Pool and Spa Conference, Kos, Yunanistan, 2 - 05 Mayıs 2017

Competitive Adsorption Of Heavy MetalsFrom Waters Using Pumice Supported Nano Scale Zero Valent Iron

7th International Advances in Applied Physics and Materials Science Congress Exhibition (APMAS 2017), Fethiye, Türkiye, 22 - 26 Nisan 2017

İçme Suyu Arıtımında Seramik Membran Uygulamaları

Membran Teknolojileri ve Uygulamaları Çalıştayı, İstanbul, Türkiye, 18 - 20 Nisan 2017

Membran prosesleri ile endüstriyel atıksulardan metal giderimi

Membran Teknolojileri ve Uygulamaları Çalıştayları (MEMTEK), Nisan 18-20, İstanbul, İstanbul, Türkiye, 18 - 20 Nisan 2017

Removal of Cd2 by Pumice Supported Nano Scale Zero Valent Iron

3rd International Conference on Computational and Experimental Science and Engineering, 19 - 24 Ekim 2016

Pumice Supported nZVI for the Treatment of Contaminated Groundwater with Heavy Metals

3rd International Congress on Water, Waste and Energy Management (EWWM), 18 - 20 Temmuz 2016

Modifiye edilmiş seramik membranlar ile bakır gideriminin araştırılması

4. Ulusal Membran Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu (MEMTEK-2015), Isparta, Türkiye, 7 - 08 Ekim 2015

Nanofiltrasyon ve Ters Ozmos Membranları ile Bakır Giderimi 4

Ulusal Membran Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu (MEMTEK 2015), Türkiye, 7 - 08 Ekim 2015

Nanofiltrasyon ve ters ozmos membranları ile bakır giderimi

4. Ulusal Membran Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu (MEMTEK-2015), Isparta, Türkiye, 7 - 08 Ekim 2015

Removal of Copper from Synthetic Waters using Modified Pumice

International Conference on Environmental Science and Technology (ICOEST 2015), 9 - 13 Eylül 2015

Ceramic Membrane Applications in Industrial Wastewater Treatment

International Conference on Environmental Science and Technology (ICOEST 2015), 9 - 13 Eylül 2015

Formation occurrence and precursors of halonitromethanes in drinking water system A review

1st International Conference on Environmental Science and Technology (ICOEST), Sarajevo, Bosna-Hersek, 9 - 13 Eylül 2015

Polimerik ve Seramik Membranların Bakır Giderim Performanslarının Belirlenmesi

7. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, Kahramanmaraş, Türkiye, 1 - 05 Eylül 2014

The application of decolarants in removing color and COD from textile dyehouse wastewaters

17th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region (MESAEP), 28 Eylül - 01 Ekim 2013

Antalya Konyaaltı Bölgesi İçme Suyu Kalitesinin İzlenmesi ve Yönetimi 17 20 Kasım Tekirdağ

1. Kıyı Bölgelerinde Çevre Kirliliği ve Kontrolü (KÇKK), Türkiye, 17 Kasım 2011 - 20 Kasım 2001

Kimyasal eklenti kullanımı ile membran biyoreaktörlerde tıkanma azaltımı

2. Ulusal Membran Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu (MEMTEK), Kasım 2-3, İTÜ, İstanbul, Türkiye, 2 - 03 Kasım 2011

Kimyasal Eklenti Kullanımı İle Membran Biyoreaktörlerde Tıkanma Azaltımı

2. Ulusal Membran Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 2 - 03 Kasım 2011

Hibrit Seramik Membran Prosesi İle Sulardan Doğal Organik Madde Giderimi

Membran Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu (MEMTEK), Türkiye, 2 - 03 Kasım 2011

Hibrit Seramik Membran Prosesi ile Sulardan Doğal Organik Madde Giderimi

2. Ulusal Membran Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 2 - 03 Kasım 2011

Membran biyoreaktör prosesleri

Bodrum Belediyesi MATÇE Paneli, 20 Mayıs, Bodrum, Türkiye, 20 Mayıs 2011

Su kalitesi ve klor dezenfeksiyon yan ürünleri ilişkisi

İçme Suyu Dağıtım Şebekelerinde Su Kayıplarının Azaltılması ve Klor Seviyesinin Kontrolü Çalıştayı, ASAT ve Akdeniz Üniversitesi, 17-18 Şubat, Antalya, Türkiye, 17 - 18 Şubat 2011

Membran biyoreaktör MBR prosesleri Genel değerlendirme

Membran Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu (MEMTEK), Kasım 2-3, İTÜ, İstanbul, Türkiye, 2 - 03 Kasım 2009

Membran biyoreaktör MBR proseslerinde yeni tıkanma kontrolü stratejileri

Membran Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu 2009, İstanbul, Türkiye, 2 - 03 Kasım 2009

The impacts of operational conditions on phenol removal by nanofiltration membranes

International Workshop on Urbanisation, Land Use, Land Degradation, and Environment, Denizli, Türkiye, 28 Eylül - 01 Ekim 2009

Kimyasal maddeler ile membran biyoreaktörlerde MBR tıkanma kontrolü ve akı artırımı

Çevre Sorunları Sempozyumu, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli, Türkiye, 14 - 17 Mayıs 2008, cilt.1

Orta Anadolu Mensucat AŞ kompozit atıksularının pilot ölçek membran biyoreaktörüyle MBR arıtımı

Tekstil Sektöründe Avrupa Birliği IPPC Direktifi İle Uyum Çalışmaları: Bat Uygulamaları Projesi, Kapanış Çalıştayı, 4 Ocak, Ankara, Türkiye, 04 Ocak 2008

The use of a pilot scale membrane bioreactor in treating domestic wastewater with variable characteristics for potential water reuse on a university campus

Regional EMWater Project Conference on Efficient Management of Wastewater Treatment and Reuse in the Mediterranean Countries, Amman, Ürdün, 30 Ekim - 01 Kasım 2006

The removal of natural organic matter from selected Turkish source waters using magnetic ion exchange resin MIEX

International Workshop on Frontiers and Interfaces of Ion Exchange, June 11-15, Antalya, Turkey, 11 - 15 Haziran 2006

Treatment of campus wastewaters by membrane bioreactor for potential reuse in irrigation

Special Topical Symposium on Water Reuse and Recycling, NATO/CCMS Pilot Study on Clean Products and Processes, May 7-12, İstanbul., 7 - 12 Mayıs 2006

Membrane Fouling in a Pilot Scale Submerged Membrane Bioreactor Operated under Various Conditions

International Conference on Membranes for Water and Wastewater Treatment, Harrogate, İngiltere, 15 - 17 Mayıs 2005

Kitap & Kitap Bölümleri

Water Flux and Reverse Salt Flux

Membrane-Based Salinity Gradient Processes for Water Treatment and Power Generation, Sarper Sarp and Nidal Hilal, Editör, Elsevier, Swansea, ss.57-87, 2018

Fundamentals of Salinity Gradient Processes - Water and Reverse Salt Flux

Membrane-Based Salinity Gradient Processes for Water Treatment and Power Generation, Sarper Sarp, Nidal Hilal, Editör, Elsevier, ss.57-86, 2018

The use of a pilot-scale membrane bioreactor in treating domestic wastewater with variable characteristics for potential water reuse on a university campus

Efficient Management of Wastewater, Its Treatment and Reuse in Water Scarce Countries, Ismail, A.B., Otterpohl, R., Wendland, C., Editör, Springer, Berlin, ss.237-248, 2008

The use of a pilot-scale membrane bioreactor in treating domestic wastewater with variable characteristics for potential water reuse on a university campus

Efficient Management of Wastewater Its Treatment and Reuse in Water Scarce Countries, Al Baz, Ismail; Otterpohl, Ralf; Wendland, Claudia , Editör, Springer, ss.237-248, 2008