Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Examining the success motivation of the wrestlers in the Turkish national team

International Journal of Curriculum and Instruction, cilt.12, sa.2, ss.388-399, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effect of Adapted Basketball Exercises on the Development of Non-Oral Communication Skills of Autistic Children

Journal of Education and Training Studies, cilt.7, sa.10, ss.123-130, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effects of Recreational and Sportive Activities on the Quality of Life of Mothers with Autistic Children’s

Journal of Education and Training Studies, cilt.7, sa.8, ss.79-92, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effect of Adapted Game-Aided Physical Education Program on theMotor Skills of Children with Autism Spectrum Disorders: LongitudinalCase Study

Journal of Curriculum and Teaching, cilt.8, sa.3, ss.63-72, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Katılım Stili İle İşlenen Beden Eğitimi ve Spor Derslerinin Öğrencilerin Sürekli Kaygı Düzeyine Etkisinin İncelenmesi

Ulusal Spor Bilimleri Dergisi, cilt.2, sa.2, ss.113-120, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İşitme Engelli Çocukların Yaşam Kalitelerine Fiziksel Aktivite ve Rekreatif Etkinliklerin Etkisi

The Journal of Academic Social Science, cilt.5, sa.44, ss.34-42, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İşitme Engelli Çocukların Yaşam Kalitelerine Fiziksel Aktivite ve Rekreatif Etkinliklerin Etkisi

Journal of Academic Social Science, cilt.5, sa.44, ss.205-217, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Examining The Sense of Belonging Relating to Their Department of Physical Education Teacher Candidates According to Different Variables

Turkiye Klinikleri Journal of Sports Sciences, cilt.8, sa.2, ss.57-65, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üniversite Öğrencilerinin spora karşı tutumlarına beden eğitimi ve spor dersinin etkisi

Journal of Research in Education and Teaching, cilt.5, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İşbirliki Öğrenme Yöntemi ve Oyun Etkinliklerinin Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Sosyal Kaygı Düzeylerine Etkisi

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching, cilt.5, sa.1, ss.309-322, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Saldırgan Davranışları ve Sosyalleşme Süreçlerine Akran Eğitimi ve Oyun Etkinliklerinin Etkisi

International Journal of Social Sciences and Education Research, cilt.2, sa.2, ss.788-813, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üniversite Gençliğinin Sportif Rekreasyon Etkinliklerine Yönelik İlgileri ve Katılma Düzeylerinin Belirlenmesi

Journal of Tourism Theory and Research, cilt.1, sa.2, ss.104-115, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Children Participated with Social Adjusment Disorders Fused Extracurricular Movement Education and Game Activities Monitoring of Children s Social Adaptation Process Next Two Years

International Journal of Social Sciences and Education Research, cilt.1, sa.1, ss.109-120, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çoklu Zekâ Kuramı ve Kinestetik Zekânın Önemi

Journal of Human Sciences, cilt.4, sa.2, ss.2-11, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Otistik Çocukların Yaşam Kalitelerine Doğa Eğitimi ve Rekreatif Etkinliklerin Etkisi

5. Uluslararası Spor Bilimleri Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi, Manisa, Türkiye, 7 - 09 Mayıs 2018, ss.2

Katılım Stili İle İşlenen Beden Eğitimi ve Spor Derslerinin Öğrencilerin Sürekli Kaygı Düzeyine Etkisinin İncelenmesi

5. Uluslararası Spor Bilimleri Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi, Manisa, Türkiye, 7 - 09 Mayıs 2018, ss.1

Özel Gereksinimli Çocukların Yaşam Kalitelerine Fiziksel Aktivite veHareket Eğitiminin Etkisi

II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 23 - 26 Mayıs 2017, ss.1241

Üniversite Öğrencilerinin Spora Karşı Tutumlarına Beden Eğitimi ve Spor Dersinin Etkisi

7. International Congress on New Trends in Education, 13 Mayıs - 15 Haziran 2016

The Effect of Cooperative Learning Method and Gaming Activities of Social Anxiety Level in Preschool Children

3rd International Exercise and Sport Psychology Congress Exercise and Sport Psychology for Excellence in Life and Sports, 23 - 25 Ekim 2015

The Impact Of Peer Education And Play Activities Aggressive Behavior and Socialization Process Of Children’s in Preschool

3rd International Exercise and Sport Psychology Congress Exercise and Sport Psychology for Excellence in Life and Sports, 23 - 25 Ekim 2015

Kitap & Kitap Bölümleri

Zihinsel Yetersizlik ve Otizm Spektrumlu Çocuğa Sahip Ailelerin Tükenmişlik ve Kaygı Düzeyleri Üzerine Yapılmış Çalışmalar: Meta Analizi

Spor ve Sağlık Alanında Bilimsel Çalışmalar-1, İhsan KUYULU, Yasin KARACA, Editör, Gece Kitaplığı, ss.1-18, 2020

Halter Büyükler Müsabakasına Katılan Yıldız ve Genç Sporcuların Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi

Spor Bilimleri Alanında Yeni Ufuklar, Atilla ATİK, Özgür KARATAŞ, Kemal KURAK, Oktay KIZAR, Editör, Gece Publishing, ss.159-175, 2019