Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Katılım Stili İle İşlenen Beden Eğitimi ve Spor Derslerinin Öğrencilerin Sürekli Kaygı Düzeyine Etkisinin İncelenmesi

5. Uluslararası Spor Bilimleri Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi, Manisa, Türkiye, 7 - 09 Mayıs 2018, ss.1

Otistik Çocukların Yaşam Kalitelerine Doğa Eğitimi ve Rekreatif Etkinliklerin Etkisi

5. Uluslararası Spor Bilimleri Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi, Manisa, Türkiye, 7 - 09 Mayıs 2018, ss.2

Özel Gereksinimli Çocukların Yaşam Kalitelerine Fiziksel Aktivite veHareket Eğitiminin Etkisi

II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 23 - 26 Mayıs 2017, ss.1241