Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Yerel Yönetimlerin Vergilendirme Yetkisine İlişkin Değerlendirme

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.2, ss.27-54, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Adaptation of Turkey’s Regional Policies to The Eu Acquis an Evaluation Through Progress Reports 1998-2012

Marmara Journal of European Studies, cilt.21, ss.165-193, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Porter'ın Karo Modelinin Isparta Orman Ürünleri Endüstrisine Uygulanması

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.1, ss.29-46, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

KÜMELENME YAKLAŞIMI VE KOBİ’xxLER

17. ULUSAL BÖLGE BİLİMİ KONGRESİ, Burdur, Türkiye, 12 - 14 Ekim 2017, ss.2

BÖLGESEL KALKINMADA AKILLI UZMANLAŞMA STRATEJİSİ

2. INTERNATIOAL SYMPOSIUM ON SOCIAL SCIENCES, Antalya, Türkiye, 18 - 20 Mayıs 2017, ss.898

Isparta’da Orman Ürünleri Endüstrisi Rekabet Sorunları

II. Ormancılıkta Sosyo-Ekonomik Sorunlar Kongresi, Isparta, Türkiye, 19 - 21 Şubat 2009, ss.1

Kitap & Kitap Bölümleri

Isparta Orman Ürünleri Endüstrisi Sektörünün Araştırılması

Isparta Valiliği Sanayi Ve Ticaret Müdürlüğü İle Isparta Ticaret Ve Sanayi Odası Yayını, Isparta, 2008