İnovasyona Dayalı Bölgesel Kalkınma Teoriler ve Politikalar Üzerine Bir Eleştiri


ÜNLÜ H., DULUPÇU M. A. , SUNGUR O.

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.20, no.3, pp.137-152, 2015 (Peer-Reviewed Journal)