Bilgi Dinamikleri İle Bölgesel Kalkınmayı Yeniden Düşünmek


DULUPÇU M. A., SUNGUR O., KESKİN H.

ASOMEDYA Ankara Sanayi Odası Yayın Organı, pp.32-48, 2012 (Non Peer-Reviewed Journal)