Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The effects of dexmedetomidine on biomarkers of oxidative stress and antioxidants in kidney

BRATISLAVA MEDICAL JOURNAL-BRATISLAVSKE LEKARSKE LISTY, cilt.119, sa.8, ss.476-480, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Association between oxidative stress index and serum lipid levels in healthy young adults

JOURNAL OF THE PAKISTAN MEDICAL ASSOCIATION, cilt.64, sa.4, ss.379-381, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diş Hekimliğinde Genel Anestezi ve Sedasyon Uygulamalarının Özellikleri.

Türkiye Klinikleri Anesteziyoloji Reanimasyon, cilt.13, sa.1, ss.4-9, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Diş Hekimliğinde Mental Retarde Hastalara Anestezik Yaklaşım

Türkiye Klinikleri Anesteziyoloji Reanimasyon, cilt.13, sa.1, ss.53-59, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Evaluation of general anesthesia and sedation duringdental treatment in patients with special needs: A retrospective study

Journal of Dental Anesthesia and Pain Medicine, cilt.19, sa.4, ss.183-191, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Genel anestezi altında dental tedavi yapılan olguların değerlendirilmesi

çukurova medical journal, cilt.2, sa.44, ss.1-5, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Geriyatrik Hastaların Dental Tedavilerinde Anestezi Uygulamalarımız

Journal of Anesthesia, cilt.27, sa.2, ss.52-56, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Evaluation of the patients undergoing dental treatment under general anesthesia

CUKUROVA MEDICAL JOURNAL, cilt.44, sa.2, ss.341-346, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

General anaesthesia in a patient with Edwards Syndrome: A Case Report

CausaPedia, cilt.3, sa.7, ss.169-173, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Genel anestezi altında dental cerrahisi yapılan hastalarda HBsAg, Anti-HCV, Anti-HIV preoperatif seroprevalansı

SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.9, sa.2, ss.37-41, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Genel Anestezi Altında Dental Cerrahi Yapılan Hastalarda HBsAg, Anti-HCV, Anti-HIV Preoperatif Seroprevalansı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.9, sa.2, ss.37-41, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Ağız Diş Çene Cerrahisinde Sedasyon Uygulamaları ve Diş Çekimlerinin Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi

SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.9, sa.2, ss.1-5, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Anesthesia in a patient with epidermolysis bullosa who received dental treatment under sedation

CUKUROVA MEDICAL JOURNAL, cilt.43, sa.4, ss.1034-1037, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Seroprevalence of Toxoplasma gondii among Pregnant Women in Isparta Province, Turkey

Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimlr Dergisi, cilt.7, sa.3, ss.133-136, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Investigation of Group A Rotavirus Antigen Frequency in Children Who Have Acute Gastroenteritis with Immunochromatographic Methods

Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstütüsü Dergisi, cilt.7, sa.2, ss.78-81, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Investıgatıon Of The Rubella And Cytomegalovirus Seroprevalences By ELISA Method İn Pregnant Women

BALIKESIR HEALTH SCIENCES JOURNAL, cilt.6, sa.1, ss.11-15, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mandibular Symphyseal Distraction Using a NewDesign Custom Fabricated Hybrid Device

Sdü Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi / Cilt 7 Sayı 3 / 2016, cilt.7, sa.3, ss.66-67, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Evalation of the relationship bruxism and airway patency in individuals with bruxism

AÇBİD 13. İNTERNATİONAL CONGRESS, Antalya, Türkiye, 24 - 28 Nisan 2019, ss.133

DİŞ HEKİMLİĞİNDE GENEL ANESTEZİ VE SEDASYON

1st INTERNATIONAL HEALTH SCIENCE AND LIFE CONGRESS, Burdur, Türkiye, 2 - 05 Mayıs 2018, ss.607-613

Zor Havayolu Degerlendirmesinde Prediktif Testler

1st INTERNATIONAL HEALTH SCIENCE AND LIFE CONGRESS, Burdur, Türkiye, 2 - 05 Mayıs 2018

Zor Havayolu Değerlendirmesinde Prediktif Testler

1st International Health Sciences and Life Congress, Burdur, Türkiye, 2 - 05 Mayıs 2018

Yüksek Doz Hızlı Remifentanil Uygulamasına Bağlı Gelişen Arrest

VI. Abant Anestezi Sempozyumu, Bolu, Türkiye, 28 - 30 Nisan 2018

YÜKSEK DOZ HIZLI REMİFENTANİL UYGULAMASINA BAĞLI GELİŞEN ARREST

6. Abant Anestezi Sempozyumu, Bolu, Türkiye, 28 - 30 Nisan 2018, ss.16

Preoperatif Havayolu Değerlendirmesinde Alternatif Bir Teknik: Üç Boyutlu Görüntüleme

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı 24. Kış Sempozyumu, Bursa, Türkiye, 2 - 04 Mart 2018, ss.1-2

Genel Anestezi veya Sedasyon Altında Yapılan Dental İmplant Cerrahilerinin Retrospektif Analizi

TÜRK ORAL İMPLANTOLOJİ DERNEĞİ XXIX. ULUSLAR ARASI BİLİMSEL KONGRESİ, İstanbul, Türkiye, 12 - 13 Ocak 2018

The neuroprotective role of dexmedetomidine on calcium signaling oxidative stress and apoptosis in cerebral ischemia induced rats The involvement of TRPM2 and TRPV1 channel

6th World Congress of Oxidative Stress, Calcium Signaling and TRP Channels'' 24-27 May 2016, Isparta, Turkey, Isparta, Türkiye, 24 - 27 Mayıs 2016, cilt.8, ss.486-487

Dexmedetomidine reduces plasma cytokinelevels in cerebral ischemia induced rats

6th World Congress of Oxidative Stress,Calcium Signaling and TRP Channel, Isparta, Türkiye, 24 - 27 Mayıs 2016

AKUT GASTROENTERİTLİ ÇOCUKLARDA ENTERİK ADENOVİRUS SIKLIĞININ ARAŞTIRILMASI

36.TÜRK MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 12 - 16 Kasım 2014, ss.379

Gebelerde Toxoplasma Gondıı Seropozitifliği

XXXVI.Türk mikrobiyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 12 - 16 Kasım 2014

Akut Gastoenteritli Çocuklarda Enterik Adenovirus Antijen Sıklığının Araştırılması

XXXVI. Türk mikrobiyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 12 - 16 Kasım 2014

DOĞURGANLIK ÇAĞINDAKİ KADINLARDA RUBELLA VE SİTOMEGALOVİRÜS ANTİKORLARININ ARAŞTIRILMASI

36. TÜRK MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 12 - 16 Kasım 2014, ss.347-348

ÇOCUKLUK ÇAĞI GASTROENTERİTLERİNDE ROTAVİRUS ANTİJEN SIKLIĞININ ARAŞTIRILMASI

36.TÜRK MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 12 - 16 Kasım 2014, ss.377

Çocukluk Çağı Gastroenteritlerinde Rota Virus Antijen Sıklığının Araştırılması

XXXVI. Türk mikrobiyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 12 - 16 Kasım 2014

Kitap & Kitap Bölümleri

OROFASİYALENFEKSİYONLARDA ANESTEZİKYAKLAŞIM

OROFASİYAL ENFEKSİYONLAR, Orhan Akpınar, Editör, Akademisyen yayınevi, Ankara, ss.411-424, 2020

POSTOPERATİF SOLUNUM SIKINTISI

ANESTEZİDE KOMPLİKASYONLAR, Sargın Mehmet, Editör, Akademisyen Kitabevi, Ankara, ss.143-157, 2019

POSTOPERATİF SOLUNUM SIKINTISI

ANESTEZİDE KOMPLİKASYONLAR, SARGIN M., Editör, Akademisyen Yayınevi, Ankara, ss.143-157, 2018