YÜKSEK DOZ HIZLI REMİFENTANİL UYGULAMASINA BAĞLI GELİŞEN ARREST


AKPINAR H.

6. Abant Anestezi Sempozyumu, Bolu, Türkiye, 28 - 30 Nisan 2018, ss.16

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Bolu
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.16

Özet

YÜKSEK DOZ HIZLI REMİFENTANİL UYGULAMASINA BAĞLI GELİŞEN ARREST

Yard. Doç. Dr Hatice Akpınar1, Prof.  Dr Timuçin Baykul2

1-Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız Diş Çene Cerrahisi AD        Genel Anestezi Bölümü,  Isparta

2-Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız Diş Çene Cerrahisi AD, Isparta   

GİRİŞ

Remifentanil fentanilin 4 anilidopiperidine türevi, kısa etki süreli, selektif μ reseptör analoğudur.Kullanıma girdiği günden beri giderek artan bir taleple anestezi pratiğinde yerini almıştır.Ancak kullanımı ile ilgili dozajlama ve uygulamada ciddi anlamda bir karmaşa ve yan etki açısından oldukça az yayın bulunmaktadır.

AMAÇ

Prospektüs bilgisi oldukça karışık olan bu ilacın hızlı indüksiyonu sırasında ciddi anestezik morbiditeye sebep olabileceği konusunda bir farkındalık oluşturmaktadır.

OLGU

42 yaşında,110 kg  erkek hasta genel anestezi altında diş tedavisi için ameliyat listesine dahil edildi. Sistemik muayenesinde BMI %30 olması dışında bir patalojisi yoktu. MP 3 ASA 2 olarak not edildi. Hastanın sternomental mesafesi 6 cm’den kısaydı. Ağız içinde çok sayıda eksik diş vardı bunların  hepsi zor entübasyon yönünde değerlendirildi. Ameliyathaneye alınan hastaya Pentothal zannedilerek infüzyon pompasında kullanılmak istenilen 20’lik enjektöre 1mg remifentanil eklenmiş ilaç İV yoldan 30 sn içinde yanlışlıkla yapıldı. Hastada atropine cevap vermeyen bradikardi, ciddi ani hipotansiyon gelişti.Göğüs kaslarındaki rijiditeye bağlı ventilasyon güçlüğü oluştu. Mevcut anatomik durumu nedeniyle zor entübasyon koşullarını taşıyan hasta ancak 3.denemede entübe edildi ve entübasyondan hemen önce hipoksiye bağlı epileptik nöbet geçirdi. Entübasyondan sonra hipoksi ve vital bulgular  hızla düzeldi. Hastanın işlemine izin verilmedi ve  uyandırılmaya başlandı.15 dk sonra hasta kendisi solur hale geldi ve tam kas gücü dönünce ekstübe edildi. Uyandığında herhangi bir nörolojik değişikliğe rastlanmadı. Bilinci açık ve koopereydi

TARTIŞMA/SONUÇ

Anestezi sırasında yanlış ilaç uygulamaları önlenebilir bir ölüm yada morbidite sebebidir. Anesteziye bağlı ölümlerin analiz edildiği çalışmalarda mayor faktör insan hatalarıdır. Bu hatalar bilgi, deneyim tecrübe vizyon eksikliğinden kaynaklanabildiği gibi, iletişim hataları , uzun çalışma zamanlarına da, bağlı olabilir. Dozajlama maksimum dikkat gerektirmekte ve mutlak suretle uygulanmada infüzyon pompası kullanılmalıdır. Bunlar ise  insani veya teknik hatalar konusunda ciddi bir handikap oluşturur.

Sonuç olarak mutlaka ilaç hazırlama ve uygulama protokolleri oluşturulmalı, teknik hataların önüne geçmek için kullanılacak malzeme ve cihazlar iyi bilinmelidir. Hastalar uyusa bile ekip her an uyanık olmalıdır. Özellikle ilaç hazırken ve uygularken oldukça dikkatli davranılmalıdır.