3D approach to evaluate facial profile changes following LeFort I osteotomy: a case report


FINDIK Y. , YAZICI T. , AKPINAR H. , BAYKUL T.

11.ACBİD ULUSLARARASI KONGRESİ, 19 - 23 Nisan 2017

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri