Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Treatment of textile effluents through bio-composite column: decolorization and COD reduction

INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, cilt.16, sa.12, ss.8653-8662, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Biocatalytic and chemical leaching of a low-grade nickel laterite ore

METALLURGICAL RESEARCH & TECHNOLOGY, cilt.115, sa.3, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Settling characteristics of coal preparation plant fine tailings using anionic polymers

KOREAN JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING, cilt.34, sa.8, ss.2211-2217, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Microbial leaching of metals from a lateritic nickel ore by pure and mixed cultures of mesophilic acidophiles

METALLURGICAL RESEARCH & TECHNOLOGY, cilt.114, sa.5, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Modelling and kinetic analysis of boric acid extraction from ulexite in citric acid solutions

CANADIAN METALLURGICAL QUARTERLY, cilt.51, sa.1, ss.1-10, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Biodegradation of cyanide containing effluents by Scenedesmus oblipus

JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS, cilt.162, sa.1, ss.74-79, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Metals recovery from multimetal sulphide concentrates (CuFeS2-PbS-ZnS): combination of thermal process and pressure leaching

INTERNATIONAL JOURNAL OF MINERAL PROCESSING, cilt.71, ss.233-246, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Biological treatment of cyanide by natural isolated bacteria (Pseudomonas sp.)

MINERALS ENGINEERING, cilt.16, sa.7, ss.643-649, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A study of the selective leaching of complex sulphides from the Eastern Black Sea Region, Turkey

MINERALS ENGINEERING, cilt.15, sa.6, ss.457-459, 2002 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kaolen Cevherinden Demirin Aspergillus niger ile Uzaklaştırılması

Teknik Bilimler Dergisi, cilt.10, sa.1, ss.16-22, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Farklı Anyonik, Katyonik ve Noniyonik Flokülantların İnce Boyutlu Lavvar Tesisi Atıklarının Çökelme Davranışlarına Etkileri

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.21, sa.1, ss.13, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Lateritik Nikel Cevherinin Asidofilik Bakteriler ile Biyoliçi

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.22, sa.6, ss.553-559, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İnce Boyutlu Lavvar Tesisi Atıklarının Anyonik Flokülantlar ileSusuzlandırılmasında Çeşitli Parametrelerin Etkisi

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.16, sa.2, ss.391-398, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kolemanit Artığının Mekanik Aşındırma ve Isı ile Dağıtma Yöntemleri ile Zenginleştirilmesi

SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.19, sa.1, ss.57-62, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Endüstriyel ve Maden Atıklarından Değerli Metallerin Biyolojik Yöntemlerle Geri Kazanımı

Recycling Industry, cilt.82, ss.62-66, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Lateritik Cevherlerden Nikel Kazanımında Biyoliç Yöntemi Nickel recovery from lateritic ores via bioleaching

Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.30, sa.4, ss.273-282, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sülfürlü Bir Altın Cevherinin Karışık Asidofilik Kültürler ile Biyooksidasyonu

Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi, cilt.4, sa.2, ss.87-91, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Refrakter Altın Cevherlerine Uygulanan Ön İşlemler

Madencilik Dergisi, cilt.48, sa.1, ss.17-30, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Altın Madenciliğinde Biyooksidasyon Uygulamaları ve Gelişmeler

Madencilik Dergisi, cilt.48, sa.2, ss.3-10, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Altın Kazanımında Tiyosülfat Liçi Uygulaması

Madencilik Dergisi, cilt.46, sa.4, ss.31-45, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yapay Sulak Alanlarda Atıksu Arıtımı ve Ekolojik Yaşam

Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.23, ss.149-160, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Metal Kazanımında Bakteriyel Liç Mekanizmaları

Madencilik Dergisi, cilt.45, sa.4, ss.19-27, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Asidik Maden Drenajının AMD Giderilmesinde Uygulanan Biyolojik Yöntemler

Madencilik Dergisi, cilt.45, sa.1, ss.35-45, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Küre Bakır Cevherinin Bakteriyel Liçi

Madencilik Dergisi, cilt.42, sa.4, ss.15-25, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Leptospirillum ferrooxidans ile düşük tenörlü nikel lateritlerden metallerin çözündürülmesi

III. Ulusal Uygulamalı Biyolojik Bilimler Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2018, ss.38

Üleksit cevherinin Aspergillus niger ile doğrudan ve dolaylı biyoliçi

III. Ulusal Uygulamalı Biyolojik Bilimler Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2018, ss.23

Tekstil Atıksularından Toksik Azo Boyaların Mikro Reaktör Jel İle Giderimi

INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF WATER AND WASTEWATER MANAGEMENT, Malatya, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2016

Effect of pulp density on leaching of metals from a low grade laterite ore by fungi

15th International Mineral Processing Symposium, İstanbul, Türkiye, 19 - 21 Ekim 2016, ss.868-879

Leaching of Electric Arc Furnace Dust by Using Sodium Hydroxide

14th International Mineral Processing Symposium, 15 - 17 Ekim 2014, ss.513-520

Nickel Recovery from Lateritic Ore Using Acidophilic Bacteria

14th International Mineral Processing Symposium, 15 - 17 Ekim 2014, ss.521-526

Determination of the Optimum Conditions for the Leaching of Colemanite in Ammonium Chloride Solutions

11th International Multidisciplinary Scientific GeoConference - SGEM 2011, 20 - 25 Haziran 2011, ss.1117-1124 identifier

A Study on the Biooxidation of an Arsenical Gold Sulphide Concentrate with Extreme Thermophilic Microorganisms

11th International Multidisciplinary Scientific GeoConference - SGEM 2011, 20 - 25 Haziran 2011, ss.1061-1068 identifier

Sülfürlü bir altın cevherinin karışık asidofilik kültürler ile biyooksidasyonu

1. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi, Türkiye, 26 - 29 Ekim 2010, ss.23

Üleksit konsantresinin Aspergillus niger kullanılarak çözündürülmesi

1. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi, Türkiye, 26 - 29 Ekim 2010, ss.83

Biooxidation of a Refractory Gold Ore by Mesophilic Chemolitotrophic Bacteria

12th International Mineral Processing Symposium, 6 - 08 Ekim 2010, ss.691-700

Isparta Madencilik Endüstrisi

Isparta Değerleri ve Değer Yaratma Potansiyeli Sempozyumları, Isparta, Türkiye, 26 Nisan - 03 Mayıs 2010, ss.346-357

Degradation of cyanide by natural algae species

Third International COngress Environmental, Micropaleontology, Microbiology and Meiobenthology, 1 - 06 Eylül 2002

A Case Study Decomposition of Cyanide and Heavy Metal Stabilization in Ovacik Gold Plant

International Seminar on Mineral Processing Technology (MPT-2002), 3 - 05 Ocak 2002, ss.94-102