İnce Boyutlu Lavvar Tesisi Atıklarının Anyonik Flokülantlar ileSusuzlandırılmasında Çeşitli Parametrelerin Etkisi


ÇİFTÇİ H., IŞIK S.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, vol.16, no.2, pp.391-398, 2016 (Peer-Reviewed Journal)