Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Treatment of textile effluents through bio-composite column: decolorization and COD reduction

INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, vol.16, no.12, pp.8653-8662, 2019 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

Biocatalytic and chemical leaching of a low-grade nickel laterite ore

METALLURGICAL RESEARCH & TECHNOLOGY, vol.115, no.3, 2018 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier

Settling characteristics of coal preparation plant fine tailings using anionic polymers

KOREAN JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING, vol.34, no.8, pp.2211-2217, 2017 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

Modelling and kinetic analysis of boric acid extraction from ulexite in citric acid solutions

CANADIAN METALLURGICAL QUARTERLY, vol.51, no.1, pp.1-10, 2012 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Biodegradation of cyanide containing effluents by Scenedesmus oblipus

JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS, vol.162, no.1, pp.74-79, 2009 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier identifier

Biological treatment of cyanide by natural isolated bacteria (Pseudomonas sp.)

MINERALS ENGINEERING, vol.16, no.7, pp.643-649, 2003 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Kaolen Cevherinden Demirin Aspergillus niger ile Uzaklaştırılması

Teknik Bilimler Dergisi, vol.10, no.1, pp.16-22, 2020 (National Refreed University Journal)

Farklı Anyonik, Katyonik ve Noniyonik Flokülantların İnce Boyutlu Lavvar Tesisi Atıklarının Çökelme Davranışlarına Etkileri

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.21, no.1, pp.13, 2017 (Other Refereed National Journals)

Lateritik Nikel Cevherinin Asidofilik Bakteriler ile Biyoliçi

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, vol.22, no.6, pp.553-559, 2016 (Other Refereed National Journals)

İnce Boyutlu Lavvar Tesisi Atıklarının Anyonik Flokülantlar ileSusuzlandırılmasında Çeşitli Parametrelerin Etkisi

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, vol.16, no.2, pp.391-398, 2016 (Other Refereed National Journals)

Kolemanit Artığının Mekanik Aşındırma ve Isı ile Dağıtma Yöntemleri ile Zenginleştirilmesi

SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.19, no.1, pp.57-62, 2015 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Endüstriyel ve Maden Atıklarından Değerli Metallerin Biyolojik Yöntemlerle Geri Kazanımı

Recycling Industry, vol.82, pp.62-66, 2014 (Other Refereed National Journals)

Lateritik Cevherlerden Nikel Kazanımında Biyoliç Yöntemi Nickel recovery from lateritic ores via bioleaching

Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.30, no.4, pp.273-282, 2014 (Other Refereed National Journals)

Sülfürlü Bir Altın Cevherinin Karışık Asidofilik Kültürler ile Biyooksidasyonu

Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi, vol.4, no.2, pp.87-91, 2011 (Other Refereed National Journals)

Refrakter Altın Cevherlerine Uygulanan Ön İşlemler

Madencilik Dergisi, vol.48, no.1, pp.17-30, 2009 (Other Refereed National Journals)

Altın Madenciliğinde Biyooksidasyon Uygulamaları ve Gelişmeler

Madencilik Dergisi, vol.48, no.2, pp.3-10, 2009 (Other Refereed National Journals)

Altın Kazanımında Tiyosülfat Liçi Uygulaması

Madencilik Dergisi, vol.46, no.4, pp.31-45, 2007 (Other Refereed National Journals)

Yapay Sulak Alanlarda Atıksu Arıtımı ve Ekolojik Yaşam

Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.23, pp.149-160, 2007 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Metal Kazanımında Bakteriyel Liç Mekanizmaları

Madencilik Dergisi, vol.45, no.4, pp.19-27, 2006 (Other Refereed National Journals)

Asidik Maden Drenajının AMD Giderilmesinde Uygulanan Biyolojik Yöntemler

Madencilik Dergisi, vol.45, no.1, pp.35-45, 2006 (Other Refereed National Journals)

Küre Bakır Cevherinin Bakteriyel Liçi

Madencilik Dergisi, vol.42, no.4, pp.15-25, 2003 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Leptospirillum ferrooxidans ile düşük tenörlü nikel lateritlerden metallerin çözündürülmesi

III. Ulusal Uygulamalı Biyolojik Bilimler Kongresi, Eskişehir, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.38

Üleksit cevherinin Aspergillus niger ile doğrudan ve dolaylı biyoliçi

III. Ulusal Uygulamalı Biyolojik Bilimler Kongresi, Eskişehir, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.23

Tekstil Atıksularından Toksik Azo Boyaların Mikro Reaktör Jel İle Giderimi

INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF WATER AND WASTEWATER MANAGEMENT, Malatya, Turkey, 26 - 28 October 2016

Effect of pulp density on leaching of metals from a low grade laterite ore by fungi

15th International Mineral Processing Symposium, İstanbul, Turkey, 19 - 21 October 2016, pp.868-879

Leaching of Electric Arc Furnace Dust by Using Sodium Hydroxide

14th International Mineral Processing Symposium, 15 - 17 October 2014, pp.513-520

Nickel Recovery from Lateritic Ore Using Acidophilic Bacteria

14th International Mineral Processing Symposium, 15 - 17 October 2014, pp.521-526

Determination of the Optimum Conditions for the Leaching of Colemanite in Ammonium Chloride Solutions

11th International Multidisciplinary Scientific GeoConference - SGEM 2011, 20 - 25 June 2011, pp.1117-1124 identifier

A Study on the Biooxidation of an Arsenical Gold Sulphide Concentrate with Extreme Thermophilic Microorganisms

11th International Multidisciplinary Scientific GeoConference - SGEM 2011, 20 - 25 June 2011, pp.1061-1068 identifier

Sülfürlü bir altın cevherinin karışık asidofilik kültürler ile biyooksidasyonu

1. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi, Turkey, 26 - 29 October 2010, pp.23

Üleksit konsantresinin Aspergillus niger kullanılarak çözündürülmesi

1. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi, Turkey, 26 - 29 October 2010, pp.83

Biooxidation of a Refractory Gold Ore by Mesophilic Chemolitotrophic Bacteria

12th International Mineral Processing Symposium, 6 - 08 October 2010, pp.691-700

Isparta Madencilik Endüstrisi

Isparta Değerleri ve Değer Yaratma Potansiyeli Sempozyumları, Isparta, Turkey, 26 April - 03 May 2010, pp.346-357

Göltaş Fabrikası na Ait Kireçtaşı Açık Ocağındaki Galeri ve Basamak Patlatmalarının Değerlendirilmesi

KAYAMEK'2002 - VI. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu, Turkey, 10 - 11 October 2002, pp.251-256

Degradation of cyanide by natural algae species

Third International COngress Environmental, Micropaleontology, Microbiology and Meiobenthology, 1 - 06 September 2002

A Case Study Decomposition of Cyanide and Heavy Metal Stabilization in Ovacik Gold Plant

International Seminar on Mineral Processing Technology (MPT-2002), 3 - 05 January 2002, pp.94-102