Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Economic order quantity models for the shipment containing defective items with inspection errors and a sub-lot inspection policy

EUROPEAN JOURNAL OF INDUSTRIAL ENGINEERING, cilt.14, sa.1, ss.85-126, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A PRODUCTION LOT SIZING MODEL CONSIDERING QUALITY CONTROL, REWORK, AND SHORTAGES

INTERNATIONAL JOURNAL OF INDUSTRIAL ENGINEERING-THEORY APPLICATIONS AND PRACTICE, cilt.25, sa.6, ss.843-861, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

A note on "Production lot sizing with quality screening and rework"

APPLIED MATHEMATICAL MODELLING, cilt.43, ss.659-669, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

New mathematical annuity models in a skip payment loan with rhythmic skips

ENGINEERING ECONOMIST, cilt.61, sa.1, ss.70-78, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

AN ECONOMIC ORDER QUANTITY MODEL FOR LOTS CONTAINING DEFECTIVE ITEMS WITH REWORK OPTION

INTERNATIONAL JOURNAL OF INDUSTRIAL ENGINEERING-THEORY APPLICATIONS AND PRACTICE, cilt.22, sa.6, ss.683-704, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A deterministic economic production quantity model with partial backordering and outsourcing repair of non-conforming products

INTERNATIONAL JOURNAL OF SYSTEMS SCIENCE-OPERATIONS & LOGISTICS, 2021 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A deterministic production inventory model with defective items, imperfect rework process and shortages backordered

International Journal of Operational Research, cilt.39, sa.2, ss.237-261, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The derivation of production lot sizing with imperfect quality, inspection and rework using an algebraic approach

Journal of Research in Business, cilt.4, sa.2, ss.93-110, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fiyat-duyarlı talep ve tarama kısıtı ile bir ekonomik üretim miktarı modeli

İzmir İktisat Dergisi, cilt.34, sa.3, ss.413-430, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

An analysis of multi-item inventory model using particle swarm optimization under discrete delivery orders and limited storage space

International Journal of Intelligent Systems and Applications in Engineering, cilt.7, sa.3, ss.124-132, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A. An analysis of multi-item inventory model using particle swarm optimization under discrete delivery orders and limited storage space

International Journal of Intelligent Systems and Applications in Engineering (IJISAE), cilt.7, sa.3, ss.124-132, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Modeling an inventory problem with random supply, inspection and machine breakdown

OPSEARCH, cilt.56, sa.2, ss.497-527, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Optimization of Fuzzy Production Inventory Models for Crisp or Fuzzy Production Time

PAKISTAN JOURNAL OF STATISTICS AND OPERATION RESEARCH, cilt.14, sa.3, ss.661-695, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Parçalı Geometrik Değişimli Geri Ödemelere Sahip Yeni Borç Ödeme Problemleri için Matematiksel Modeller

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, cilt.51, sa.588, ss.73-78, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Geri Ödemelerin ve Kira Ödemelerinin Parçalı Aritmetik Değişimli Olduğu Ortaklığa Dayalı Konut Finansmanı Modeli

Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, cilt.5, sa.1, ss.53-59, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Geri Ödemelerin ve Kira Ödemelerinin Parçalı Geometrik Değişimli Olduğu Ortaklığa Dayalı Konut Finansman Modeli

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.17, sa.3, ss.475-484, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kusurlu Ürünlerin Yeniden İşlenmesinin Ve Hurdaya Ayrılmasının Tarama Süresi Kısıtlı Ekonomik Üretim Miktarı Modeli Üzerindeki Etkileri

19. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik sempozyumu, Antalya, Türkiye, 17 - 20 Ekim 2018

Çevresel duyarlılık ile kusurlu üretim sistemlerinin optimizasyonu

7. Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi, Bursa, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2018

Fuzzy production quantity model with backorders

18th International Conference on Industrial Engineering, Seoul, Güney Kore, 10 - 12 Ekim 2016

Geri ödemelerin olmadığı (ertelendiği), sabit ve geometrik değişimli olduğu matematiksel anüite modelleri

1st International Conference on New Directions in Business, Management, Finance and Economics, Famagusta, Kıbrıs (Kktc), 12 - 14 Eylül 2013

Yeni borç ödeme modelleri

International Science and Technology Conference, Roma, İtalya, 25 - 27 Haziran 2013

The effects of e-government and e-commerce applications in the SMEs

International Symposium on Computing in Science Engineering, Aydın, Türkiye, 3 - 05 Haziran 2010

Activity based costing system and model application in a marble business

2nd International Symposium on Sustainable Development, Sarajevo, Bosna-Hersek, 8 - 09 Haziran 2010

Kitap & Kitap Bölümleri