Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

A Study and Comparison of Shipment Policies with Repair Options in a Two-Tier Supply Chain Model

ENGINEERING MANAGEMENT JOURNAL, vol.33, no.2, pp.96-125, 2021 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Economic order quantity models for the shipment containing defective items with inspection errors and a sub-lot inspection policy

European Journal Of Industrial Engineering, vol.14, no.1, pp.85-126, 2020 (Journal Indexed in SCI Expanded)

A PRODUCTION LOT SIZING MODEL CONSIDERING QUALITY CONTROL, REWORK, AND SHORTAGES

INTERNATIONAL JOURNAL OF INDUSTRIAL ENGINEERING-THEORY APPLICATIONS AND PRACTICE, vol.25, no.6, pp.843-861, 2018 (Journal Indexed in SCI) identifier

A note on "Production lot sizing with quality screening and rework"

APPLIED MATHEMATICAL MODELLING, vol.43, pp.659-669, 2017 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

New mathematical annuity models in a skip payment loan with rhythmic skips

ENGINEERING ECONOMIST, vol.61, no.1, pp.70-78, 2016 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

AN ECONOMIC ORDER QUANTITY MODEL FOR LOTS CONTAINING DEFECTIVE ITEMS WITH REWORK OPTION

INTERNATIONAL JOURNAL OF INDUSTRIAL ENGINEERING-THEORY APPLICATIONS AND PRACTICE, vol.22, no.6, pp.683-704, 2015 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

A deterministic production inventory model with defective items, imperfect rework process and shortages backordered

International Journal of Operational Research, vol.39, no.2, pp.237-261, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

The derivation of production lot sizing with imperfect quality, inspection and rework using an algebraic approach

Journal of Research in Business, vol.4, no.2, pp.93-110, 2019 (Other Refereed National Journals)

Fiyat-duyarlı talep ve tarama kısıtı ile bir ekonomik üretim miktarı modeli

İzmir İktisat Dergisi, vol.34, no.3, pp.413-430, 2019 (Other Refereed National Journals)

An analysis of multi-item inventory model using particle swarm optimization under discrete delivery orders and limited storage space

International Journal of Intelligent Systems and Applications in Engineering (IJISAE), vol.7, no.3, pp.124-132, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Optimization of Fuzzy Production Inventory Models for Crisp or Fuzzy Production Time

PAKISTAN JOURNAL OF STATISTICS AND OPERATION RESEARCH, vol.14, no.3, pp.661-695, 2018 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier identifier

Parçalı Geometrik Değişimli Geri Ödemelere Sahip Yeni Borç Ödeme Problemleri için Matematiksel Modeller

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, vol.51, no.588, pp.73-78, 2014 (Other Refereed National Journals)

Geri Ödemelerin ve Kira Ödemelerinin Parçalı Aritmetik Değişimli Olduğu Ortaklığa Dayalı Konut Finansmanı Modeli

Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, vol.5, no.1, pp.53-59, 2013 (Other Refereed National Journals)

Geri Ödemelerin ve Kira Ödemelerinin Parçalı Geometrik Değişimli Olduğu Ortaklığa Dayalı Konut Finansman Modeli

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.17, no.3, pp.475-484, 2012 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Kusurlu Ürünlerin Yeniden İşlenmesinin Ve Hurdaya Ayrılmasının Tarama Süresi Kısıtlı Ekonomik Üretim Miktarı Modeli Üzerindeki Etkileri

19. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik sempozyumu, Antalya, Turkey, 17 - 20 October 2018

Çevresel duyarlılık ile kusurlu üretim sistemlerinin optimizasyonu

7. Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi, Bursa, Turkey, 3 - 05 May 2018

Fuzzy production quantity model with backorders

18th International Conference on Industrial Engineering, Seoul, South Korea, 10 - 12 October 2016

Geri ödemelerin olmadığı (ertelendiği), sabit ve geometrik değişimli olduğu matematiksel anüite modelleri

1st International Conference on New Directions in Business, Management, Finance and Economics, Famagusta, Cyprus (Kktc), 12 - 14 September 2013

Yeni borç ödeme modelleri

International Science and Technology Conference, Roma, Italy, 25 - 27 June 2013

The effects of e-government and e-commerce applications in the SMEs

International Symposium on Computing in Science Engineering, Aydın, Turkey, 3 - 05 June 2010

Activity based costing system and model application in a marble business

2nd International Symposium on Sustainable Development, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 8 - 09 June 2010

Books & Book Chapters