Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hemşirelikte İnovasyon Örnekleri

Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi, cilt.5, sa.1, ss.57-63, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yönetici Hemşirelerde Hemşirelik İmajı Ölçeğinin Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi

MEDICAL JOURNAL OF BAKIRKOY, cilt.14, ss.190-197, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A META ANALYSIS: THE PROBLEM SOLVING SKILLS OF NURSING AND OTHER BACHELOR STUDENTS

JOURNAL OF EDUCATIONAL AND INSTRUCTIONAL STUDIES IN THE WORLD, cilt.6, sa.1, ss.120-127, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Cinsiyetin Hemşirelerin İş Doyumları Üzerine Etkisi: Bir Meta Analiz Çalışması

HEMŞİRELİKTE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA DERGİSİ, cilt.13, sa.2, ss.151-156, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hemşirelerde çalışma statüsünün iş doyumuna etkisi Bir meta analiz çalışması

Journal of Human Sciences, cilt.13, sa.3, ss.4268-4277, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Örgütsel Bağlılık ve İşle Bütünleşmenin İşten Ayrılma Niyetine Etkisi Çağrı Merkezi Örneği

Electronic Journal of Vocational Colleges, ss.325-338, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

CONFLICT MANAGEMENT IN STUDENT NURSES: SYSTEMATIC REVIEW

JOURNAL OF EDUCATIONAL AND INSTRUCTIONAL STUDIES IN THE WORLD, cilt.5, sa.3, ss.63-67, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

SON BEŞ YILDA HEMŞIRELIK DOKTORA TEZLERININ BIBLIYOMETRIK INCELENMESI

5. uluslararası 16. ulusal hemşirelik kongresi, 5 - 08 Ekim 2017

Yönetici Hemşirelerin Kurumdan Ayrılma Niyeti Belirleyicilerinin CHAID Analizi İle İncelenmesi

INTERNATIONAL CONGRESS ON POLITICAL, ECONOMIC AND SOCIAL STUDIES, 19 - 22 Mayıs 2017

Hemşirelerin Eğitim Düzeylerinin İş Doyumları Üzerine Etkisi: Meta Analiz Çalışması

nternational Congress on Politic, Economic and Social Studies, 18 - 22 Mayıs 2017

The Effects of Nursing Education on Problem Solving Skills of Students A Meta Analysis

The 7th Multidisciplinary Academic Conference in Prague, 27 - 28 Mayıs 2016

A META ANALYSIS: THE PROBLEM SOLVING SKILLS OF NURSING AND OTHER BACHELOR STUDENTS

7th International Congress on New Trends in Education, 13 - 15 Mayıs 2016

Conflict Management In Student Nurses Systematic Review

6th International Congress on New Trends in Education, 24 - 26 Nisan 2015

Hematolojide Kullanilan Anti Neoplastik Ajanlarin Hemşire Sağliğina Etkisi

3. Ulusal Geriatrik Hematoloji Kongresi, Türkiye, 28 - 30 Eylül 2014