Cinsiyetin Hemşirelerin İş Doyumları Üzerine Etkisi: Bir Meta Analiz Çalışması


KANTEK F., KARTAL H.

HEMŞİRELİKTE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA DERGİSİ, vol.13, no.2, pp.151-156, 2016 (Peer-Reviewed Journal)