Yönetici Hemşirelerin Kurumdan Ayrılma Niyeti Belirleyicilerinin CHAID Analizi İle İncelenmesi


KANTEK F., KARTAL H.

INTERNATIONAL CONGRESS ON POLITICAL, ECONOMIC AND SOCIAL STUDIES, 19 - 22 May 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text