Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Comparison of local and global approximators in multivariate chaotic forecasting of daily streamflow

HYDROLOGICAL SCIENCES JOURNAL-JOURNAL DES SCIENCES HYDROLOGIQUES, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Spatiotemporal analysis of precipitation and extreme indices in the Antalya Basin, Turkey

THEORETICAL AND APPLIED CLIMATOLOGY, cilt.138, ss.1735-1754, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Entropy analysis for spatiotemporal variability of seasonal, low, and high streamflows

STOCHASTIC ENVIRONMENTAL RESEARCH AND RISK ASSESSMENT, cilt.33, sa.1, ss.303-320, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Cross-entropy clustering framework for catchment classification

JOURNAL OF HYDROLOGY, cilt.552, ss.433-446, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Quantification of parametric uncertainty of ANN models with GLUE method for different streamflow dynamics

Stochastic Environmental Research and Risk Assessment, cilt.31, sa.4, ss.993-1010, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Analysis of dam-induced cyclic patterns on river flow dynamics

Hydrological Sciences Journal, cilt.62, sa.4, ss.626-641, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Impact of complexity on daily and multi-step forecasting of streamflow with chaotic, stochastic, and black-box models

Stochastic Environmental Research and Risk Assessment, cilt.31, sa.3, ss.661-682, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Phase-space reconstruction and self-exciting threshold modeling approach to forecast lake water levels

STOCHASTIC ENVIRONMENTAL RESEARCH AND RISK ASSESSMENT, cilt.28, sa.4, ss.955-971, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Nonlinear forecasting of stream flows using a chaotic approach and artificial neural networks

EARTH SCIENCES RESEARCH JOURNAL, cilt.17, sa.2, ss.119-126, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Seasonality of low flows and dominant processes in the Rhine River

STOCHASTIC ENVIRONMENTAL RESEARCH AND RISK ASSESSMENT, cilt.27, sa.2, ss.489-503, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

NONLINEAR DYNAMICAL APPROACH AND SELF-EXCITING THRESHOLD MODEL IN FORECASTING DAILY STREAM-FLOW

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, cilt.22, sa.10, ss.2836-2847, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

CLUSTER ANALYSIS IN SEARCH OF WIND IMPACTS ON EVAPORATION

APPLIED ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL RESEARCH, cilt.6, sa.4, ss.69-76, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A hierarchical cluster-based fuzzy rainfall-runoff model

Beykent Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.3, sa.2, ss.253-266, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Havzalar arası su transferinin Beyşehir Gölü örneğinde incelenmesi

İnşaat Mühendisliği'nde 100.Yıl "Teknik Kongresi", İstanbul, Türkiye, 22 - 24 Kasım 2012, ss.80-81

Akarsu akım tahmininde ileri beslemeli yapay sinir ağları ile elman sinir ağlarının karşılaştırılması

Uluslararası Katılımlı III.Ulusal Baraj Güvenliği Sempozyumu, Eskişehir, Türkiye, 10 - 12 Ekim 2012, ss.307-320

Investigation of the volatility in stream flow time series with nonlinear variance models: case study of Köprüçay River

4th International Conference on Estuaries and Coasts, Hanoi, Vietnam, 8 - 11 Ekim 2012, ss.1-8

Long-term lake water level prediction using fuzzy modelling approach with probabilistic transition matrix

International Symposium on Engineering and Architectural Sciences of Balkan, Caucasus and Turkic Republics, Isparta, Türkiye, 22 - 24 Ekim 2009, ss.68-73

Aylık ortalama göl su seviyesinin bulanık-olasılık yaklaşımı ile gözlenmiş zaman serisinden tahmini.

Süleyman Demirel Üniversitesi 15.Yıl Mühendislik-Mimarlık Sempozyumu, Isparta, Türkiye, 14 - 16 Kasım 2007, ss.112-118

Nehir akışlarının tahmininde yağış-akış ilişkisine dayalı bulanık mantık yaklaşımı.

Uluslararası Katılımlı I.Ulusal Baraj Güvenliği Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 28 - 30 Mayıs 2007, ss.535-546