Eğitim Bilgileri

Yaptığı Tezler

  • 2012 Doktora

    Akarsu akımlarının nonlineerlik, stokastiklik ve belirsizlik özelliklerinin matematiksel tabanlı metotlarla incelenmesi

    Süleyman Demirel Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği

  • 2008 Yüksek Lisans

    Akarsu akımlarının lineer ve non-lineer parametrik zaman serileriyle modellenmesi

    Süleyman Demirel Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği