Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Influence of openings of infill wall on seismic vulnerability of existing RC structures

STRUCTURAL ENGINEERING AND MECHANICS, cilt.75, ss.211-227, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Prediction of Seismic Performance of Existing Framed Reinforced Concrete Buildings

JOURNAL OF PERFORMANCE OF CONSTRUCTED FACILITIES, cilt.34, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Okul Binalarında Bulunması Gereken Perde Duvar Oranı Üzerine Bir Çalışma

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.9, ss.224-237, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

An Evaluation on Seismic Performance of Existing Reinforced Concrete Buildings in Turkey

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.9, no.1, ss.224-237, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Güçlendirilmiş Betonarme Binaların Deprem Güvenliği

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.3, ss.16-20, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Mevcut Betonarme Binaların Doğrusal Elastik ve Doğrusal Elastik Olmayan Hesap Yöntemleri İle İncelenmesi Üzerine Bir Değerlendirme

İkinci Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, Hatay, Türkiye, 25 Eylül 2018 - 27 Eylül 2013, cilt.TDMD, no.1, ss.170-171

Mevcut Betonarme Binaların Doğrusal Elastik ve Doğrusal Elastik Olmayan Hesap Yöntemleri İle İncelenmesi Üzerine Bir Değerlendirme

İkinci Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, Hatay, Türkiye, 25 Eylül 2018 - 27 Eylül 2013, cilt.TDMD, no.1, ss.170-171

Çerçeveli Binalarda Kolon Eksenel Deformasyonlarının Yanal Ötelenmeye Etkisi

XIX. Ulusal Mekanik Kongresi, Trabzon, Türkiye, 24 - 28 Ağustos 2015, ss.941-952

Deprem Yükü Azaltma Katsayısı Üzerine Bir İnceleme

Sekizinci Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2015

A Simplified Procedure to Determine Seismic Performance of Residential RC Buildings

ACE 2014, 11th International Congress On Advances In Civil Engineering, İstanbul, Türkiye, 21 - 25 Ekim 2014

Riskli Binaların Değerlendirilmesi Üzerine Bir İnceleme

2. Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, Hatay, Türkiye, 25 - 27 Eylül 2013

The Effects of Material Properties on Building Performance

2nd International Balkans Conference on Challenges of Civil Engineering, Tirana, 23 - 25 Mayıs 2013

Sargı Donatısının Binaların Deprem Performansına Etkisi

İnşaat Mühendisliğinde 100. Yıl Teknik Kongresi, İstanbul, Türkiye, 22 - 24 Kasım 2012

Binaların Deprem Performansına Beton Dayanımının Etkisi

International Construction Congress (ICONC), Isparta, Türkiye, 11 - 14 Kasım 2012, ss.189-199