Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Broncholithiasis with recurrent lithoptysis: a case report.

Medical principles and practice : international journal of the Kuwait University, Health Science Centre, cilt.23, ss.83-5, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

A case of multi-drug-resistant, intracranial tuberculomas, presenting with headache

INDIAN JOURNAL OF PATHOLOGY AND MICROBIOLOGY, cilt.56, ss.481-483, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Pulmonary carcinosarcoma: a case report.

Turk patoloji dergisi, cilt.27, ss.68-72, 2011 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Transverse leukonychia (Mees' lines) associated with docetaxel

JOURNAL OF DERMATOLOGY, cilt.37, ss.188-189, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Mineral status of COPD patients under long-term inhaled corticosteroid therapy.

Journal of prosthodontics : official journal of the American College of Prosthodontists, cilt.17, ss.462-7, 2008 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

[A rare agent of pneumonia: Brucella melitensis].

Tuberkuloz ve toraks, cilt.56, ss.443-7, 2008 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

Bilateral benign endobronchial schwannomas

ANNALS OF SAUDI MEDICINE, cilt.27, ss.375-377, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Combined pulmonary fibrosis and emphysema syndrome: two case reports

CUKUROVA MEDICAL JOURNAL, cilt.44, ss.249-254, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Regional distribution of genetic mutation in lung cancer in Turkey (REDIGMA)

TUBERKULOZ VE TORAK-TUBERCULOSIS AND THORAX, cilt.67, ss.197-204, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Kombine pulmoner fibrozis ve amfizem sendromu: iki olgu sunumu

CUKUROVA MEDICAL JOURNAL, cilt.44, ss.249-254, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Soluble Urokinase Plasminogen Activator Receptor (suPAR) in the Diagnosis of Pulmonary Embolism

JOURNAL OF CLINICAL AND ANALYTICAL MEDICINE, cilt.8, ss.6-9, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Evaluation of Heterozygous Deletion of TP53 Gene in Pleural Fluid Samples: A Case Series of 11 Patients

JOURNAL OF CLINICAL AND ANALYTICAL MEDICINE, cilt.7, ss.165-167, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Effects on prognosis of hematologic parameters in patients with small cell lung cancer

CUKUROVA MEDICAL JOURNAL, cilt.41, ss.331-339, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Akciğerde Solid Kitle Görüntüsü Veren Tüberküloz Olgusu

Int J Basic Clin Med., cilt.4, ss.39-42, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Akci er kanseri tan s alan olgular m z nRetrospektif de erlendirilmesi

S.D.Ü. Týp Fak. Derg, cilt.12, ss.1-6, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Göğüs Hastalıkları Konsültasyonu yapılan olguların değerlendirilmesi

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, cilt.12, ss.27-31, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Ratio And Regional Distribution Of Genetic Mutation In Lung Cancer In Turkey (REDIGMA)

28th International Congress of the European-Respiratory-Society (ERS), Paris, Fransa, 15 - 19 Eylül 2018, cilt.52 identifier

Acute eosinophilic pneumonia due to heroin inhalation

28th International Congress of the European-Respiratory-Society (ERS), Paris, Fransa, 15 - 19 Eylül 2018, cilt.52 identifier

Akciğerde Solid Kitle Görünümü Veren Tüberküloz Olgusu

Türk Toraks Derneği 18. Yıllık Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 05 Nisan 2015

EGFR and KRAS Mutations in Non-Small Cell Lung Cancers: A Pilot Study from Turkey

99th Annual Meeting of the United-States-and-Canadian-Academy-of-Pathology, Washington, Kiribati, 20 - 26 Mart 2010, cilt.90 identifier

Akciğer Adenokarsinomlu Bir Olguda Tekrarlayan Tromboembolik Olaylar: Trousseau Sendromu

Türk Toraks Derneği 12. Yıllık Kongresi, Antalya, Türkiye, 8 - 12 Nisan 2009, ss.67

Diş Teknisyeni Pnömokonyozu: İki Olgu Nedeniyle

TÜSAD 30. Ulusal Kongresi, Muğla, Türkiye, 26 - 30 Ekim 2008, ss.61

Hipokalsemi ve Overlap Sendrom Birlikteliği

1. Uyku Bozuklukları Kongresi, Antalya, Türkiye, 21 - 25 Mayıs 2008, ss.221

Sarkoidozun Nadir Bir Tutulumu: Masif Splenomegali

Toraks Derneği 11. Yıllık Kongresi, Antalya, Türkiye, 23 - 27 Nisan 2008

Factors Affecting C-Reactive Protein Levels in Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease

17th European Respiratory Society Annual Congress, Stockholm, İsveç, 15 - 19 Eylül 2007, cilt.30, no.51, ss.227

Pratisyen Hekimlerin Sigara Bırakma ile İlgili Bilgi ve Tutumları

Toraks Derneği 10. Yıllık Kongresi, Antalya, Türkiye, 25 - 29 Nisan 2007, ss.17

Subakut Hipersensitivite Pnömoniti: Olgu Sunumu

Toraks Derneği 10. Yıllık Kongresi, Antalya, Türkiye, 25 - 29 Nisan 2007, ss.172

İdiyopatik Edinsel Diyafragma Evantrasyonu: Olgu Sunumu

Toraks Derneği 10. Yıllık Kongresi, Antalya, Türkiye, 25 - 29 Nisan 2007, ss.123

Kavitasyon Gösteren Multipl Pumoner Nodüller: Hodgkin Hastalığı

TÜSAD 28. Ulusal Kongresi, Antalya, Türkiye, 20 - 23 Eylül 2006, ss.67

The investigation of infectious agents and their antibiotic sensitivities in COPD exacerbations

16th European respiratory Society Annual Congress, Munich, Almanya, 2 - 06 Eylül 2006, cilt.28, no.50, ss.3

The efficacies of exposure to passive smoke in childhood on bone mineral density

16th European respiratory Society Annual Congress, Munich, Almanya, 2 - 06 Eylül 2006, cilt.28, no.50, ss.470

The knowledge and attitude of Turkish general practitioners about smoking cessation

16th European respiratory Society Annual Congress, Munich, Almanya, 2 - 06 Eylül 2006, cilt.28, no.50, ss.475

Bilateral Endobronşiyal Schwannoma: Olgu Sunumu

Toraks Derneği 9. Yıllık Kongresi, Antalya, Türkiye, 19 - 23 Nisan 2006, ss.93

Kitap & Kitap Bölümleri

literatür desteği

Göğüs Hastalıkları Uzmanları İçin Plevra Hastalıkları Tanı ve Tedavi Rehberi., Muzaffer M, Editör, Bilimsel Tıp, İstanbul, ss.1-3, 2016

Sinir, Kas ve İskelet, Endokrin Sistemi Komplikasyonlarına Yaklaşım.

Akciğer ve Plevra Malignitelerinde Kemoterapi Uygulama Klavuzu., Göksel T , Editör, Aves Günay Yayıncılık, İstanbul,, ss.125-131, 2012

Öksürük, Balgam Çıkarma ve Nefes Darlığı

Semptomdan Tanıya İç Hastalıklarında Ayırıcı Tanı, Müftüoğlu E., Yaman H,, Editör, Nobel Matbaacılık, İstanbul, ss.492-517, 2009