Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Kırsal Kalkınmada Turizmin Yeri: Güneykent Örneği

3. Uluslararası Turizmin Geleceği İnovasyon, Girişimcilik ve Sürdürebilirlik Kongresi, Mersin, Turkey, 26 - 28 September 2019, vol.1, pp.511-518

Turist Rehberlerinin Fiziksel Engelli Turistlere Karşı Tutumlarının İrdelenmesi

3. Uluslararası Turizmin Geleceği İnovasyon, Girişimcilik ve Sürdürebilirlik Kongresi, Mersin, Turkey, 26 - 28 September 2019, vol.1, pp.152-164

Space Tourism: Is It Reality?,

14th European Academic Research Conference on Global Business, Economics, Finance Social Sciences EAR19France Conference, 5 - 06 June 2019

CREATIVE TOURISM ENTREPRENEURSHIP

2nd International Conference on NewApproaches in Social Sciences andHumanities, İstanbul, Turkey, 26 - 28 October 2018, pp.447-460

THE DETERMINATION OF SATISFACTION LEVELS OF STUDENTS INUNIVERSITY DINING SERVICES: SÜLEYMAN DEMIREL UNIVERSITYEXAMPLE

2nd International Conference on New Approaches in Social Sciences andHumanities, 26 - 28 October 2018, pp.607-618

BİR HÜZÜN TURİZMİ DESTİNASYONU OLARAK AZERBAYCAN’INDEĞERLENDİRİLMESİ

2nd International Conference on NewApproaches in Social Sciences andHumanities, 26 - 28 October 2018, pp.448-492

Engelli Bireylerin Otel İşletmelerinde Karşılaştıkları Sorunlar

19. Ulusal Turizm Kongresi, Afyon, Turkey, 17 - 21 October 2018, pp.1097-1111

İpek Yolu Turizmi Kapsamında Isparta’nın Değerlendirilmesi

2. Uluslar arası Turizmin Geleceği İnovasyon, Girişimcilik ve Sürdürebilirlik Kongresi, 27 - 29 September 2018, pp.281-290

The Effects of Political and Economic Factors in Turkey on Tourism Sector:The Case of Spain- Turkey

II. Congress International Economic and Administrative Perspectives:Sustainable Global Competition, 5 - 07 October 2017

Effects of Terrorist Acts on Tourism.

II. Congress International Economic and Administrative Perspectives:Sustainable Global Competition, 5 - 07 October 2017 Sustainable Development

Evaluation of Isparta City as a Competitive Destination

II. Congress International Economic and Administrative Perspectives:Sustainable Global Competition, 5 - 07 October 2017

Digital Human Resources Management in Tourism Sector

6 th ICoSReSSE International Conference of Strategic Research in Social Science and Education, Prag, 12 - 14 May 2017, pp.138

Queen Bee Syndrome As A Career Barrier of Women Workers: A Hotel Research

6 th ICoSReSSE International Conference of Strategic Research in Social Science and Education, Prag, Czech Republic, 12 - 14 May 2017, pp.137-138 Sustainable Development

Effects of Smart Tourism Applications on Human Resources Functions

III. International Conference on Social Sciences and Education Research, Roma, 27 - 29 April 2017, pp.45

The Effects of Crises Experienced in Turkish Tourism on The Human Resources Policies in the Hotel Enterprises,

III. International Conference on Social Sciences and Education Research,, Roma, Italy, 27 - 29 April 2017, pp.25-26

THE EVALUATION OF MEDICAL TOURISM PERSPECTIVE OF HEALTH MANAGEMENT AND TOURISM MANAGEMENT STUDENTS

International Congress Of Management Economy And Policy, Turkey, 26 - 27 November 2016

POSITION AND IMPORTANCE OF RURAL TOURISM IN ISPARTA

2nd International Conference on Tourism: Theory, Current Issues and Research, Turkey, 4 - 06 November 2016

A STUDY ON DESKTOP PUBLISHING AND DIGITAL APPLICATIONS USED IN PUBLICITY AND ADVERTISEMENT STRATEGIES IN TOURISM IN TURKEY

2nd International Conference on Tourism: Theory, Current Issues and Research, Turkey, 4 - 06 November 2016

Türkiye Azerbaycan Turizm ilişkilerinin Değerlendirilmesi

Uluslararası İktisadi ve İdari Perspektifler Kongresi: Yeni Bölgesel Vizyonlar, Turkey, 28 - 30 September 2016

Isparta İlinde Kırsal Turizmin Yes Önemi

5. Ulusal Kırsal Turizm Kongresi, 18 - 22 May 2016

AZERBAYCAN VE TÜRKİYE TURİZM İLİŞKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Congress on International Economic and Administrative Perspectives (CIEP):New Regional Visions, 28 - 30 September 2016

SOSYAL MEDYA TEMELİNDE BİLGİ İLETİŞİMTEKNOLOJİLERİNİN TURİZMDEKİ YERİ

Congress on International Economic and AdministrativePerspectives (CIEP): New Regional Visions, Turkey, 28 - 30 September 2016

The Problems Women Face in the Management Level of the Hotel Businesses and the Solutions

I. International Management Research Congress, Turkey, 19 - 20 March 2016, vol.2, pp.48-61 Sustainable Development

Ön Lisans Eğitiminde Öğrenci Gözüyle Sorunlar Fırsatlar Isparta MYO Örneği

I. Ulusal Şişli Sempozyumu: Türkiye’xxde Meslek Yüksekokulu Algısı, Turkey, 4 - 05 June 2015, pp.2-26

Sürdürülebilir Turizm Açısından Çevre Etiğinin Önemi

I. Uluslararası, IV. Ulusal Eğirdir Turizm Sempozyumu, Turkey, 1 - 04 December 2011 Sustainable Development

Books & Book Chapters

Kültür Turizmi

in: Turizmde Ürün Çeşitlendirme, Şirvan Şen Demir, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.33-60, 2019

Isparta İli Turizm Potansiyeli ve Swot Analizi

in: Isparta İli Turizm Sektörü Analizi, Dr. Öğr. Üyesi Özgür Davras, Editor, Adım Matbaacılık, Isparta, 2018

Eğitim Boyutu ile Turizm

in: Genel Turizm Kavramlar ve Farklı Boyutlarıyla Değerlendirme, Mahmut Demir, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.164-173, 2017

DIGITAL HUMAN RESOURCES MANAGEMENT in TOURISM BUSINESSES

in: Current Approaches on Business and Economics, Ömer Kürşad Tüfekci, Editor, Strategic Research Academy, pp.157-182, 2017

Kavramsal Boyutu ile Turizm

in: Genel Turizm Kavramlar ve Farklı Boyutları ile Değerlendirme, Mahmut Demir, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.2-29, 2017

Otel İşletmelerinde Destek Hizmetleri

in: Otel İşletmeciliği, Üzümcü,Polat Tülay, Bilgiçli,İsmail, Editor, Lisans Yayınevi, pp.265-279, 2016