The Effect of Tourism Sector on Economic Growth: An Empirical Study on Turkey


Creative Commons License

Işık Maden S., Bulgan G., Yıldırım S.

E-Journal of Yasar University, vol.14, no.55, pp.215-225, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 14 Issue: 55
  • Publication Date: 2019
  • Journal Name: E-Journal of Yasar University
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.215-225
  • Süleyman Demirel University Affiliated: Yes

Abstract

In this study, it was aimed to reveal the effect of tourism sector in Turkey on the economy between the years of 1980-2016. Within this context, the effect of tourism incomes on the growth rate of GDP per capita in the ARDL model established. According to error correction factor found as a result of the analysis, the effect of shock that is possible to occur in the short term within the model without constant term can be eliminated in 1/1.10 term whereas the effect of shock in the model with constant term can be eliminated in 1/1.95 term. Moreover, a significant and positive relation between the factors was identified in the short and long term. It is believed that the sector should be featured more in order to increase these positive effects of Turkish tourism on economy. 

Bu çalışmada 1980-2016 yılları itibariyle Türkiye’de turizm sektörünün ekonomi üzerindeki etkisini ortaya koymak amaçlanmıştır. Bu bağlamda kurulan ARDL modelinde turizm gelirlerinin kişi başı GDP büyümesine etkisi ölçülmüştür. Analiz sonucunda bulunan hata düzeltme katsayısına göre sabit terimsiz modelde kısa dönemde meydana gelebilecek bir şokun etkisi 1/1.10 dönemde; sabit terimli modelde ise 1/1.95 dönemde giderilmektedir. Ayrıca kısa ve uzun dönemde değişkenler arasında anlamlı ve pozitif bir ilişkinin varlığı tespit edilmiştir. Türk turizminin ekonomi üzerindeki bu olumlu etkilerini arttırabilmek için sektöre daha fazla önem verilmesi gerektiği düşünülmektedir.