Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Acıgöl Grabeni Kuzeyindeki Pliyo-Kuvaterner Yaşlı Karasal Çökellerin Fasiyes Özellikleri ve Bölgenin Paleoortamsal Gelişimi, GB-Türkiye

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.23, no.2, pp.440-451, 2019 (Other Refereed National Journals)

Archaeological Importance of Çamlıbel Tomb Monument and Characteristics of Its Natural Stones

MERİÇ ULUSLARARASI SOSYAL ve STRATEJİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, vol.2, no.5, pp.27-45, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Petrographical and Petrophysical Features of the Jeribe Formation at the Khabaz Oil Field, Kirkuk, Northern Iraq

SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.22, no.3, pp.1283-1295, 2018 (Other Refereed National Journals)

Ofiyolitik Kayaçların Ağır Mineral Plaserlerinin Oluşumundaki Önemi: Burdur-Çamköy Örneği, GB-Türkiye

Yerbilimleri/Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Dergisi, vol.38, no.3, pp.259-273, 2017 (Other Refereed National Journals)

Temelli (Ankara) Neojen Havzasındaki Sedimanter Birimlerin Jeolojisi ve Mineralojisi ile ilgili İlk Verilerin Değerlendirilmesi

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, vol.17, no.3, pp.1096-1108, 2017 (Other Refereed National Journals)

Altıntaş Köyü (Uşak) Kuzeyindeki Andezitik Kayaçların Kaplama ve Döşeme Taşı Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitisü Dergisi, vol.7, no.1, pp.75-83, 2016 (Other Refereed National Journals)

Karaöz (Antalya-Türkiye) Civarındaki Dolomitik Kireçtaşlarının Beton Agregası Olarak Kullanılabilirliği

S D U T E K N İ K B İ L İ M L E R D E R G İ S İ, vol.5, no.1, pp.48-57, 2015 (Other Refereed National Journals)

Usage Of Aksaray Ignimbrites As Natural Lighweight Aggregate And Evaluation Of The Production For Lightweight Hollow Masonry Units

Pamukkale Üniversitesi Müh. Bilimleri Dergisi, vol.20, pp.63-69, 2014 (Other Refereed National Journals)

Afyon Sandıklı Şuhut Arasındaki Bölgenin Toryum Konsantrasyonunun Alansal Dağılımı

SDU Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.17, no.3, pp.28-31, 2013 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Isparta Açısının Tektonostratigrafik Özellikleri ve Petrol Jeolojisi Açısından İrdelenmesi

Türkiye Petrol Jeologları Derneği Bülteni, vol.19, no.2, pp.23-34, 2007 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Fethiye Burdur Fay Zonunun Bazı Neotektonik ve Paleosismolojik Özellikleri GB Türkiye

Jeoloji Mühendisliği Dergisi, no.66, pp.25-48, 2007 (Other Refereed National Journals)

Landsat TM Görüntüsü ile Jeolojik Uygulamalar: Burdur Çevresinin Jeolojik Haritasının Çıkarılması ve Çizgisellik Analizi

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.7, no.2, pp.445-453, 2003 (National Refreed University Journal)

Landsat TM Uydu Görüntüsü Kullanılarak Gölcük Krateri (Isparta) Çevresindeki Volkanik Yapıların ve Çizgiselliklerin Yorumlanması

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.7, no.2, pp.433-444, 2003 (National Refreed University Journal)

Acıgöl ve Burdur Gölü arasındaki bölgenin jeolojik ve sismotektonik özellikleri

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.7, no.2, pp.11-24, 2003 (Other Refereed National Journals)

Bornova İzmir güneyi filiş topluluklarının jeolojisi

TÜRKİYE JEOLOJİ KURUMU BÜLTENİ, vol.23, no.2, pp.141-152, 1980 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Paleoseismological Characteristics of Büyük Menderes Graben, West of Turkey.

WorldMultidisciplinary Earth Sciences Symposium, prag, 9 - 13 September 2019

Kale Havzasındaki (Denizli, Batı Türkiye) Kömür İçeren Sedimanter Birimlerin Jeolojisi ve Mineralojisi

Uluslar arası Katılımlı 72. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Turkey, 28 January - 01 February 2019, pp.1020-1024

GEOLOGICAL AND MINERALOGICAL PROPERTIES OF SEDIMENTARY UNITS IN TEMELLI (ANKARA) NEOGENE BASIN

9thInternational Symposium on Eastern Mediterranean Geology, Antalya, Turkey, 7 - 11 May 2018

Tectonic setting and Paleoseismological Characteristics of Gediz Graben-Sarıgöl Segment, West of Turkey.

9th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, Antalya, Turkey, 7 - 11 May 2018

DEFORMATION CHARACTERISTICS OF THE FETHIYE-BURDUR FAULT ZONE WITHINTHE BURDUR LAKE REGION, SW-TURKEY

9th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, Antalya, Turkey, 7 - 11 May 2018, pp.47-53

Jeotermal Sistemlerin Orojenik Dağ Kuşakları İle İlişkisine Bir Örnek:Batı Anadolu Jeotermal Alanları ve Batı Toros Kuşağı

IV.JEOTERMAL KAYNAKLAR VE DOĞAL MİNERALLİ SULAR SEMPOZYUMU VE SERGİSİ, AFYONKARAHİSAR, Turkey, 21 - 24 February 2018 Sustainable Development

Isparta Açısı içinde yer alan mermer yataklarının jeolojik konumu, dağılımı ve oluşum şekilleri

Türkiye 9. Uluslararası mermer ve doğaltaş kongresi ve sergisi, 13 - 15 December 2017, pp.491-502 Sustainable Development

ISEEP-2017 VIII. International symposium on ecology and environmental problems

ISEEP-2017 VIII. International symposium on ecology and environmental problems, Çanakkale, Turkey, 4 - 07 October 2017, pp.185

Effect of Aggregate Origin on the High Compressive Strenght Concrete

3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTATIONAL AND EXPERIMENAL SCIENCE AND ENGINEERING (ICCESEN-2016), Antalya, Turkey, 19 - 24 October 2016

GEOLOGICAL SETTING AND PETROGRAPHICAL CHARACTERISTICS OF JURASSIC AKDAĞ REEFAL LIMESTONES GÜNDOĞMUŞ MANAVGAT ON THE NE OF ANTALYA TURKEY

32nd International Meeting on SedimentologyInternational Association of Sedimentologists, marekeş, Morocco, 21 - 30 May 2016

Investigation of Usability as Aggregate of Different Originated Rocks

World Multidisciplinary Earth Sciences symposium (WMESS), Prague, Czech Republic, 5 - 09 September 2016, vol.44 identifier identifier

Geomorphologic and paleoseismologic evidence of 1914 and 1971 s earthquake activities on the Fethiye Burdur fault zone SW Turkey

The World Multidisciplinary Earth Sciences 2015 Symposium, PRAG, Czech Republic, 7 - 11 September 2015, pp.7

The Origin and Geological setting of Natural gas seeps in the Kemer Çıralı area Antalya SW Turkey

20th International Petroleum and Natural Gas congress and Exhibition of Turkey, Ankara, Turkey, 27 - 29 May 2015, pp.190-191

Distribution of natural radioactivity from 40K radyoelement in Sandıklı Şuhut Afyon area volcanics

International Conference on Computational and Experimental Science and Engineering (ICCESEN-2014), Antalya, Turkey, 25 - 29 October 2014

Determination of the Alteration Zones with Radiometric Method Primary Results of Sandıklı Afyonkarahisar Region

20th The International Geophysical Congress & Exhibition of Turkey, Antalya, Turkey, 25 - 27 November 2013, pp.240-243

Afyon Sandıklı Şuhut Arasındaki Bölgenin Toryum Konsantrasyonunun Alansal Dağılımı

Lümidoz-7 Lüminesans Dozimetri Kongresi, Isparta, Turkey, 10 - 12 September 2013, pp.33 Sustainable Development

Afyon Sandıklı Yöresinde Doğal Uranyum Konsantrasyon Ölçümleri

Türk Fizik Derneği 30. Uluslararası Fizik Kongresi, İstanbul, Turkey, 2 - 05 September 2013

Geological features of Kışla dome structure in South of Isparta and its tectonic evolution, SW Turkey

XIX. Congress of the Carpathian-Balkan Geological Association, Thessaloniki, Greece, 23 - 26 September 2010, pp.281-282

Geological indications for active deformation along Fethiye and Gökova faults, SW Turkey

31st General Assembly of the European Seismological Commission (ESC), Hersonissos-Crete, Greece, 7 - 12 September 2008

Jeolojik sentez : Burdur Gölü ve çevresi

I. Burdur Sempozyumu, Burdur, Turkey, 16 - 19 November 2007, vol.1, pp.558-568

Pleistocene explosive activity of the Gölcük volcano Isparta Angle Turkey

European Geosciences Union, Vienna, Austria, 06 November 2006 - 08 April 2004, vol.9

GB Anadolu’nun Aktif Tektonik Yapısı içinde Burdur fayının rolü

59. Jeoloji Kurultayı, Ankara, Turkey, 20 - 24 March 2006, pp.398-399

Burdur fay zonunun paleosismolojik özellikleri, GB-Türkiye

59. Jeoloji Kurultayı, Ankara, Turkey, 20 - 24 March 2006, pp.94-95

Güneybatı Anadolu nun Güncel Tektonik Yapısı

Türkiye Kuvaterner Sempozyumu V, İstanbul, Turkey, 2 - 05 June 2005, pp.55-61

Tectonic Lineaments and Circular Structures Associated with Gölcük Volcanism (Isparta, SW Turkey)

5th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, Selanik, Greece, 14 - 20 April 2004, vol.3, pp.1272-1275

Acıgöl ve Burdur Gölü arasındaki bölgenin jeolojik ve sismotektonik özellikleri

20. Yıl Jeoloji Sempozyumu,Bildiri özleri, Isparta, Turkey, 14 - 16 May 2003, pp.42

Göller Bölgesinde meydana gelen sismotektonik olaylar ve Burdur Fayı ile ilişkisi

SDÜ. Jeofizik Sempozyumu, Bildiri özleri, Isparta, Turkey, 13 - 15 May 2003, pp.60

Active tectonic characteristics of SW-Anatolia: Importance of the Burdur fault zone.

4th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, Isparta, Turkey, 21 - 25 May 2001, pp.30

Isparta Yöresi Kil Yataklarının Seramiğe Uygunluğunun Araştırılması

3.Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu, İzmir, Turkey, 14 - 15 October 1999, pp.73-80

Isparta ve Yakın Çevresinde Yeralan Seramik Hammadde Kaynaklarının AraştırılmasI ve Değerlendirilmesi

II.Mühendislik Haftası Yer Bilimleri Sempozyumu, Isparta, Turkey, 20 - 23 October 1999, vol.1, pp.25-28

Books & Book Chapters

3

in: Engineering Research Papers, , Editor, Gece Kitalığı, pp.45-64, 2019