Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Anestezi Teknikerliği Programı Öğrencilerinin Hasta MahremiyetineBakı ı

IMCOFE’16: INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY CONGREE of EURASIA, 11 - 13 July 2016

İlk Adım Sağlıkçıların Ötenaziye Bakışı

International Multidisciplinary Congress of Eurasia, 1 May - 05 October 2015

Yürürlüğe konulan yeni yasaların Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarına uygulanmasında yaşanan sorunlar

4th INTERNATIONAL VOCATIONAL SCHOOLS SYMPOSIUM (UMYOS), Yalova, Turkey, 21 - 23 May 2015, pp.1520-1524