Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

An Approach for Land-Use Suitability Assessment Using Decision Support Systems, AHP and GIS

GREEN AND ECOLOGICAL TECHNOLOGIES FOR URBAN PLANNING: CREATING SMART CITIES, ss.212-233, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Sürdürülebilir Kentsel Dönüşüm Çerçevesinde Isparta Kent Merkezinin İncelemesi

Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi, cilt.5, ss.35-49, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Meteorolojik Kaynaklı Afetlere Karşı Bir Meydan Okuma: Dirençli Planlama

Resilience, cilt.3, ss.307-318, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Antroposen Çağı’nda Kentsellik, Sürdürülebilirlik ve Dirençlilik

Resilience, cilt.3, ss.319-326, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

GB Teknokent’in girişimcilik rolü

Teknopark, cilt.1, ss.62, 2017 (Hakemsiz Dergi)

KONAR-GÖÇERLİKTEN YERLEŞİKLİĞE, YÜZER-GEZERLİKTEN YERELLİĞE GÖÇ…

SDÜ İktisadi İdari Bilimler Dergisi, cilt.22, ss.1329-1341, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kentsel Yoğunlaşma/Yığışma Ekseninde Bütünleşen Kentlere Doğru…

Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi (MBUD), cilt.1, ss.48-56, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Picturesque View to Able-Bodied Persons in the City and the Stigma of Disability

ICONARP INTERNATIONAL JOURNAL OF ARCHITECTURE AND PLANNING, cilt.4, ss.1-13, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Ağır Ağır Çıkacaksın Bu Merdivenlerden Yavaş Kent Hareketi Cittaslow

Mimarlık, ss.53-57, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Planlamada Yeni bir Paradigma Baskısı Stratejik Mekansal Planlama SMP

Çağdaş Yerel Yönetimler, cilt.19, ss.31-48, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A New And Soft Urban Planning Paradigm thestrategic spatial planning

Debreceni Műszaki közlemények., cilt.1, ss.89-100, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Meteorolojik Kaynaklı Afetlere Bir Karşı Duruş: Dirençli Planlama

International Disaster and Resilience Congress, Eskişehir, Türkiye, 26 - 28 Haziran 2019, ss.1031-1032

Kentsel Dirençlilik Kavramının Karmaşıklığı Üzerine

International Disaster and Resilience Congress, Eskişehir, Türkiye, 26 - 28 Haziran 2019, ss.1031-1032

Antroposen Çağı’nda Kentsellik, Sürdürülebilirlik ve Dirençlilik

International Disaster and Resilience Congress, Eskişehir, Türkiye, 26 Haziran 2019, ss.1071-1072

Yüksek Binaların Kente ve Kentsel İklime Etkileri ve Planlama

4. Türkiye İklim Değişikliği Kongresi (TİKDEK), İstanbul, Türkiye, 5 - 07 Temmuz 2017, ss.236-247

Earthquake-Resilient Planning in the Vital Foci of the Future

IESKO 2019VI. International Earthquake Symposium, Kocaeli, Türkiye, 25 - 27 Eylül 2019, ss.171-174

Enerji Kaynaklı Karbondioksit (CO2) Salınımının Kent ve Bölge Planlamada Analizi: TR-61 ve Antalya Üzerine İnceleme

4. Türkiye İklim Değişikliği Kongresi (TİKDEK), İstanbul, Türkiye, 5 - 07 Temmuz 2017, ss.290-301

Kentleşmeden Karşıt-Kentleşmeye Ebedi ve Edebi Bir Geri Dönüş Hikâyesi…

ISUEP-2018, Eskişehir, Türkiye, 28 - 30 Haziran 2018, cilt.3, ss.400-408

Havza Planlaması İle Bölge Planlamasının Etkileşimleri

16. Bölge Bilimi ve Bölge Planlaması Kongresi, Isparta, Türkiye, 1 - 03 Aralık 2016, ss.3-4

SDÜ ve Isparta Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nün Durumu

Batı Anadolu Toroslar Platformu ŞBP Bölüm Başkanları Toplantısı-I, Isparta, Türkiye, 20 Aralık 2017

Enerji Kaynaklı CO2 Salınımının Kent ve Bölge Planlamada Analizi: TR 61 ve ANTALYA ÜZERİNDE BİR İNCELEME

4. TÜRKİYE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONGRESİ (TİKDEK), İstanbul, Türkiye, 5 - 07 Temmuz 2017

Coastal Area Management And Planning Of LakesThe Eğirdir Lake Sample

MACODESU 2015, Trabzon, Türkiye, 18 - 20 Eylül 2016, ss.757-763

Planlamada Sistemler Kuramına Bir Geri Dönüş Hikayesi SEME Sistemler Paradigması

16. Bölge Bilimi ve Bölge Planlama Kongresi, Isparta, Türkiye, 1 - 03 Aralık 2016, ss.3

The importance of Urban Trees and Information Systems (UTIS) Approach. Agriculture in an Urbanizing Society

Second International Conference on Reconnecting Agriculture and Food Chains to Societal Needs. (AgUrb2015, Roma, İtalya, 14 - 17 Eylül 2016, ss.483-484

The Urban Agriculture, a New and Soft Solution for the Rurban Areas. Agriculture in an Urbanizing Society

Second International Conference on Reconnecting Agriculture and Food Chains to Societal Needs. (AgUrb2015, Roma, İtalya, 14 - 17 Eylül 2016, ss.270-271

Sustainable planning approaches and strategies in middle scaled cities Isparta Turkey province example

World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium, prague, Çek Cumhuriyeti, 13 - 17 Haziran 2016, ss.480

Planning studies for Isparta Turkey until now

World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium, Prague, Çek Cumhuriyeti, 13 - 17 Haziran 2016, ss.420

Urban sprawl s effects on urban pattern

World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium, Prague, Çek Cumhuriyeti, 13 - 17 Haziran 2016, ss.308

TR 61 de Bölgesel Rekabet Isparta Örneği

Türkiye'de Bölgesel Rekabet Edebilirliğin Geliştirilmesi Projesi-OECD, Antalya, Türkiye, 29 Nisan 2016

Engelli Kentlerde Engelleştirilenler

2. Ulusal Engelleştirilenler Sempozyumu, Konya, Türkiye, 7 - 09 Nisan 2016

Göller Bölgesi Teknokenti ve Isparta

Kanal32 Bir Fikrim Var Isparta Programı, Türkiye, 01 Şubat 2016

Sustainable Rafting Tourism Planning and Management In Example of Antalya Köprüçay Rafting Area

Marine Coastal Development Sustainability (MOCADESU-2015), Trabzon, Türkiye, 18 - 20 Eylül 2015, ss.123

COASTAL AREA MANAGEMENT AND PLANNING OF LAKE S THE E GIRDIR LAKE SAMPLE

Marine Coastal Development Sustainability (MOCADESU-2015), Trabzon, Türkiye, 18 - 20 Eylül 2015, ss.53

The important of Urban Trees and Information Systems UTIS Model Approach

Second International Conference on Reconnecting Agriculture and Food Chains to Societal Needs. (AgUrb2015), ROMA, 14 - 17 Eylül 2015, ss.187

The Importance of Urban Trees and Information Systems UTIS Approach

Agriculture and Food Chains to Societal Needs (AgUrb2015), roma, İtalya, 14 - 17 Eylül 2015, ss.187

Sağlıklı Kenti ve Kentte Sağlığı Tasar(ım)lamak

Çevre ve Tasarım Kongresi 2013, Türkiye, 12 - 13 Aralık 2013

The Unity and (Dis) integration in The Education of Architecture and Urban and Regional Planning

2nd Cyprus International Conference on Educational Research (CY-ICER), CYPRUS, 14 - 16 Şubat 2013, cilt.89, ss.747-750 identifier

A Study on Changes Regarding the Educational Process of Architecture and Urban and Regional Planning in Turkey

2nd Cyprus International Conference on Educational Research (CY-ICER), CYPRUS, 14 - 16 Şubat 2013, cilt.89, ss.741-746 identifier

Neoliberal Kentçiliğe Giden Yolu NeoliberalPlanlama mı Çizecek?

Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Sempozyumu, Türkiye, 28 Kasım 2013 - 30 Kasım 2012

Planlama ve Mekansal Gelişme Kuramlarındaki Değişimi

KBAM, Ankara, Türkiye, 5 - 07 Mayıs 2011, ss.77-84

EMERGING REGIONAL PLANNING STRUCTURES IN TURKEY: LIMITS AND CHALLENGES

Regional Studies Association Annual International Conference, Newcastle, Avustralya, 4 - 06 Nisan 2011, ss.17-20

A New and Soft Urban Planning Paradigm The Strategic Spatial Planning

Journal of Debreceni M?szaki Közlemények, 28 - 29 Ocak 2011, ss.89

KENTLERİN GELECEĞİ İÇİN BİR ZORUNLULUK BÜTÜNCÜL EKOLOJİK YAKLAŞIM (BEY)

ULUSLARARASI DAVRAZ KONGRESİINTERNATIONAL DAVRAZ CONGRESS, 24 - 27 Ekim 2009

Comparison of the SSP and AHP Methodologies to Determination Land Suitability for Settlement: A Case Study in Egirdir District (Turkey),

International Symposium on Engineering and Architectural Sciences of Balkan, Caucasus and Turkic Republics, Türkiye, 22 - 24 Ekim 2009, ss.194-197

Kitap & Kitap Bölümleri

Urban Culture, Urban Identity And Livable Urban Places

Urban and Urbanization, , Editör, St. Kliment Ohridski University Press, Sofija, ss.209-218, 2014

An Approach for Land-Use Suitability Assessment Using Decision Support Systems, AHP and GIS

Data Mining: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications, Hershey, Editör, IGI-Global, Hershey, 2013

An Approach for Land-Use Suitability Assessment Using Decision Support Systems, AHP and GIS

Green and Ecological Technologies for Urban Planning Creating Smart Cities, , Editör, IGI Global, NY, ss.212-233, 2012

A necessity for urban future integrated ecological approach

International Davraz Congress on Social and Economic Issues Shaping The World’xxs Future: New Global Dialogue, SDÜ, Editör, SDÜ, Isparta, ss.281-294, 2009

Ansiklopedide Bölümler