Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

An Approach for Land-Use Suitability Assessment Using Decision Support Systems, AHP and GIS

GREEN AND ECOLOGICAL TECHNOLOGIES FOR URBAN PLANNING: CREATING SMART CITIES, pp.212-233, 2012 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier

Articles Published in Other Journals

Kentsel ve Bölgesel Ulaşımın Mekânsal Gelişmelere Etkisi, TR32 Altbölgesi ve Denizli Örneği

Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi, vol.5, no.2, pp.255-268, 2020 (Other Refereed National Journals)

Kent Makroformu ve Kent içi Ulaşım Etkileşimi: Isparta Örneği

Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi, vol.5, no.2, pp.201-220, 2020 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Yeni Bölgeselcilik Yaklaşımı ve Bölgesel Kalkınma Ajanslarının Türkiye Bölgesel Planlama Uygulamasına Etkileri

Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi, vol.5, no.2, pp.293-308, 2020 (Other Refereed National Journals)

Pandemiden Sonra Kentsel Mekâna Erişebilirlik

Kentli, no.37, pp.54-57, 2020 (National Non-Refereed Journal)

Sürdürülebilir Kentsel Dönüşüm Çerçevesinde Isparta Kent Merkezinin İncelemesi

Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi, vol.5, no.1, pp.35-49, 2020 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Meteorolojik Kaynaklı Afetlere Karşı Bir Meydan Okuma: Dirençli Planlama

Resilience, vol.3, pp.307-318, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Antroposen Çağı’nda Kentsellik, Sürdürülebilirlik ve Dirençlilik

Resilience, vol.3, pp.319-326, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

KONAR-GÖÇERLİKTEN YERLEŞİKLİĞE, YÜZER-GEZERLİKTEN YERELLİĞE GÖÇ…

SDÜ İktisadi İdari Bilimler Dergisi, vol.22, pp.1329-1341, 2017 (Other Refereed National Journals)

GB Teknokent’in girişimcilik rolü

Teknopark, vol.1, no.5, pp.62, 2017 (National Non-Refereed Journal)

Kentsel Yoğunlaşma/Yığışma Ekseninde Bütünleşen Kentlere Doğru…

Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi (MBUD), vol.1, no.1, pp.48-56, 2016 (Other Refereed National Journals)

A Picturesque View to Able-Bodied Persons in the City and the Stigma of Disability

ICONARP INTERNATIONAL JOURNAL OF ARCHITECTURE AND PLANNING, vol.4, no.1, pp.1-13, 2016 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier

Ağır Ağır Çıkacaksın Bu Merdivenlerden Yavaş Kent Hareketi Cittaslow

Mimarlık, no.359, pp.53-57, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Planlamada Yeni bir Paradigma Baskısı Stratejik Mekansal Planlama SMP

Çağdaş Yerel Yönetimler, vol.19, no.4, pp.31-48, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

A New And Soft Urban Planning Paradigm thestrategic spatial planning

Debreceni Műszaki közlemények., vol.1, no.2, pp.89-100, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Engelsiz Erişebilirlik

AGÜ Youth, Turkey, 03 December 2020

Engelsiz Teknoloji

4.ULUSAL ENGELLİLEŞTİRİLENLER SEMPOZYUMU, Konya, Turkey, 19 - 21 November 2020

Sürdürülebilir Kentsel Hareketliliğin Küresel Ölçeğe Değişen Boyutları

7. Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Ağı Sempozyumu, Mersin, Turkey, 10 - 12 October 2020

Antroposen Çağı: Kendim Ettim Kentim Buldum

7. Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Ağı Sempozyumu, Mersin, Turkey, 10 - 12 October 2020

Kent veya Şehir Olmak ya da Olmamak İşte Bütün Mesele Bu!

7. Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Ağı Sempozyumu, Mersin, Turkey, 10 - 12 October 2020

Mekânsal Planlama Paradigmasında Sistemik ve Stratejik Bir U-Dönüşü

7. Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Ağı Sempozyumu, Mersin, Turkey, 10 - 12 October 2020

Kentin Organik Dokusunun Değişiminin Yapılan Planlama Çalışmalarıyla Karşılaştırılarak İncelenmesi

7. Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Ağı Sempozyumu, Mersin, Turkey, 10 - 12 October 2020

Meteorolojik Kaynaklı Afetlere Bir Karşı Duruş: Dirençli Planlama

International Disaster and Resilience Congress, Eskişehir, Turkey, 26 - 28 June 2019, pp.1031-1032

Antroposen Çağı’nda Kentsellik, Sürdürülebilirlik ve Dirençlilik

International Disaster and Resilience Congress, Eskişehir, Turkey, 26 June 2019, pp.1071-1072 Sustainable Development

Kentsel Dirençlilik Kavramının Karmaşıklığı Üzerine

International Disaster and Resilience Congress, Eskişehir, Turkey, 26 - 28 June 2019, pp.1031-1032

Geleceğin Yaşamsal Odaklarında Depreme Dirençli Planlama

6. Uluslararası Deprem Sempozyumu- IESKO 2019, Kocaeli, Turkey, 25 October 2019, pp.171-174

Yüksek Binaların Kente ve Kentsel İklime Etkileri ve Planlama

4. Türkiye İklim Değişikliği Kongresi (TİKDEK), İstanbul, Turkey, 5 - 07 July 2017, pp.236-247

Earthquake-Resilient Planning in the Vital Foci of the Future

IESKO 2019VI. International Earthquake Symposium, Kocaeli, Turkey, 25 - 27 September 2019, pp.171-174

Enerji Kaynaklı Karbondioksit (CO2) Salınımının Kent ve Bölge Planlamada Analizi: TR-61 ve Antalya Üzerine İnceleme

4. Türkiye İklim Değişikliği Kongresi (TİKDEK), İstanbul, Turkey, 5 - 07 July 2017, pp.290-301

Kentleşmeden Karşıt-Kentleşmeye Ebedi ve Edebi Bir Geri Dönüş Hikâyesi…

ISUEP-2018, Eskişehir, Turkey, 28 - 30 June 2018, vol.3, pp.400-408

Havza Planlaması İle Bölge Planlamasının Etkileşimleri

16. Bölge Bilimi ve Bölge Planlaması Kongresi, Isparta, Turkey, 1 - 03 December 2016, pp.3-4

SDÜ ve Isparta Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nün Durumu

Batı Anadolu Toroslar Platformu ŞBP Bölüm Başkanları Toplantısı-I, Isparta, Turkey, 20 December 2017

Enerji Kaynaklı CO2 Salınımının Kent ve Bölge Planlamada Analizi: TR 61 ve ANTALYA ÜZERİNDE BİR İNCELEME

4. TÜRKİYE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONGRESİ (TİKDEK), İstanbul, Turkey, 5 - 07 July 2017

Coastal Area Management And Planning Of LakesThe Eğirdir Lake Sample

MACODESU 2015, Trabzon, Turkey, 18 - 20 September 2016, pp.757-763

Planlamada Sistemler Kuramına Bir Geri Dönüş Hikayesi SEME Sistemler Paradigması

16. Bölge Bilimi ve Bölge Planlama Kongresi, Isparta, Turkey, 1 - 03 December 2016, pp.3

The Urban Agriculture, a New and Soft Solution for the Rurban Areas. Agriculture in an Urbanizing Society

Second International Conference on Reconnecting Agriculture and Food Chains to Societal Needs. (AgUrb2015, Roma, Italy, 14 - 17 September 2016, pp.270-271 Sustainable Development

The importance of Urban Trees and Information Systems (UTIS) Approach. Agriculture in an Urbanizing Society

Second International Conference on Reconnecting Agriculture and Food Chains to Societal Needs. (AgUrb2015, Roma, Italy, 14 - 17 September 2016, pp.483-484 Sustainable Development

Urban sprawl s effects on urban pattern

World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium, Prague, Czech Republic, 13 - 17 June 2016, pp.308

Planning studies for Isparta Turkey until now

World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium, Prague, Czech Republic, 13 - 17 June 2016, pp.420

Sustainable planning approaches and strategies in middle scaled cities Isparta Turkey province example

World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium, prague, Czech Republic, 13 - 17 June 2016, pp.480 Sustainable Development

TR 61 de Bölgesel Rekabet Isparta Örneği

Türkiye'de Bölgesel Rekabet Edebilirliğin Geliştirilmesi Projesi-OECD, Antalya, Turkey, 29 April 2016

Engelli Kentlerde Engelleştirilenler

2. Ulusal Engelleştirilenler Sempozyumu, Konya, Turkey, 7 - 09 April 2016

Göller Bölgesi Teknokenti ve Isparta

Kanal32 Bir Fikrim Var Isparta Programı, Turkey, 01 February 2016

COASTAL AREA MANAGEMENT AND PLANNING OF LAKE S THE E GIRDIR LAKE SAMPLE

Marine Coastal Development Sustainability (MOCADESU-2015), Trabzon, Turkey, 18 - 20 September 2015, pp.53

Sustainable Rafting Tourism Planning and Management In Example of Antalya Köprüçay Rafting Area

Marine Coastal Development Sustainability (MOCADESU-2015), Trabzon, Turkey, 18 - 20 September 2015, pp.123 Sustainable Development

The important of Urban Trees and Information Systems UTIS Model Approach

Second International Conference on Reconnecting Agriculture and Food Chains to Societal Needs. (AgUrb2015), ROMA, 14 - 17 September 2015, pp.187

The Importance of Urban Trees and Information Systems UTIS Approach

Agriculture and Food Chains to Societal Needs (AgUrb2015), roma, Italy, 14 - 17 September 2015, pp.187

Sağlıklı Kenti ve Kentte Sağlığı Tasar(ım)lamak

Çevre ve Tasarım Kongresi 2013, Turkey, 12 - 13 December 2013

A Study on Changes Regarding the Educational Process of Architecture and Urban and Regional Planning in Turkey

2nd Cyprus International Conference on Educational Research (CY-ICER), CYPRUS, 14 - 16 February 2013, vol.89, pp.741-746 identifier

The Unity and (Dis) integration in The Education of Architecture and Urban and Regional Planning

2nd Cyprus International Conference on Educational Research (CY-ICER), CYPRUS, 14 - 16 February 2013, vol.89, pp.747-750 identifier

Neoliberal Kentçiliğe Giden Yolu NeoliberalPlanlama mı Çizecek?

Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Sempozyumu, Turkey, 28 November 2013 - 30 November 2012

EMERGING REGIONAL PLANNING STRUCTURES IN TURKEY: LIMITS AND CHALLENGES

Regional Studies Association Annual International Conference, Newcastle, Australia, 4 - 06 April 2011, pp.17-20

A New and Soft Urban Planning Paradigm The Strategic Spatial Planning

Journal of Debreceni M?szaki Közlemények, 28 - 29 January 2011, pp.89

KENTLERİN GELECEĞİ İÇİN BİR ZORUNLULUK BÜTÜNCÜL EKOLOJİK YAKLAŞIM (BEY)

ULUSLARARASI DAVRAZ KONGRESİINTERNATIONAL DAVRAZ CONGRESS, 24 - 27 October 2009

Comparison of the SSP and AHP Methodologies to Determination Land Suitability for Settlement: A Case Study in Egirdir District (Turkey),

International Symposium on Engineering and Architectural Sciences of Balkan, Caucasus and Turkic Republics, Turkey, 22 - 24 October 2009, pp.194-197

A necessity for urban future integrated ecological approach (Kentlerin geleceği için bir zorunlulukbütüncül ekolojik yaklaşım)

International Davraz Congress on Social and Economic Issues Shaping The World’xxs Future: New Global Dialogue, Isparta, Turkey, 24 - 27 September 2009, pp.281-294

Books & Book Chapters

İslamköy Mekânsal Planlama Kararları (Islamköy Spatial Planning Decisions)

in: KÜLTÜREL MİRAS DEĞERİ, YEREL KİMLİĞİ ve KÖY PLANLAMASI TASARIMI AÇISINDAN İSLAMKÖY’ÜN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ, Atila Gül, Editor, Astana, Ankara, pp.239-282, 2020

Urban Culture, Urban Identity And Livable Urban Places

in: Urban and Urbanization, , Editor, St. Kliment Ohridski University Press, Sofija, pp.209-218, 2014 Sustainable Development

An Approach for Land-Use Suitability Assessment Using Decision Support Systems, AHP and GIS

in: Data Mining: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications, Hershey, Editor, IGI-Global, Hershey, 2013

An Approach for Land-Use Suitability Assessment Using Decision Support Systems, AHP and GIS

in: Green and Ecological Technologies for Urban Planning Creating Smart Cities, , Editor, IGI Global, NY, pp.212-233, 2012 Sustainable Development

A necessity for urban future integrated ecological approach

in: International Davraz Congress on Social and Economic Issues Shaping The World’xxs Future: New Global Dialogue, SDÜ, Editor, SDÜ, Isparta, pp.281-294, 2009

Episodes in the Encyclopedia