Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Federal Almanya Cumhuriyeti nde Yüksek Denetim

Sayıştay Dergisi, ss.5-23, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye de Belediyelerin Performansının Harcama Yapıları Açısından Analizi

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, cilt.11, ss.59-74, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Uluslararası Öğrencilerin Psiko-sosyal Sorun ve İhtiyaçları Nitel Bir Çalışma Süleyman Demirel Üniversitesi Örneği

Sosyal Hizmet Kongresi 2018: Mülteciler ve Sosyal Hizmet, İstanbul, Türkiye, 11 - 13 Mayıs 2018, ss.1