General Information

Institutional Information: Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü, Sosyal Hizmet Anabilim Dalı
Research Areas: Social Work

Metrics

Publication

22

Project

1

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals