II. Dünya Savaşı Sonrasında Türk Siyasasının Liberalleşmesi Bağlamında Türk-Amerikan İttifakının Ortaya Çıkışı: Batı Bloğuna Geçiş


ESER H. B. , DEMİRKIRAN Ö., ÇİÇEK Ş. E.

SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.14, pp.17-38, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2011
  • Journal Name: SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
  • Journal Indexes: Asos İndeks
  • Page Numbers: pp.17-38
  • Süleyman Demirel University Affiliated: Yes

Abstract

The developments during and aftermath of the World War II caused quite important changes in Turkish political life. The involvement process of Turkey into the bloc of Western Democracies, which has been led by USA, is handled in the study. While studying the transition process, a bilateral differentiation composed of interior and external dynamics has been used. In the part of interior factors, the authoritative policies practiced with a rising dose during the World War II in Turkey, disorder in Turkish society due to this policies, demands of social classes from government and the liberalization of political regime by government in a restrained manner are studied. Under the title of external factors, the changes in characteristics of the relations between Turkey and USSR and the accession period of Turkey into UN as a founder member are reviewed

II. Dünya Savaşı süresince ve ardından yaşanan gelişmeler Türk siyasasında oldukça önemli değişiklikler meydana getirmiştir. Çalışmada II. Dünya Savaşı sonrasında Türkiye’nin Batı Demokrasilerinin Amerika Birleşik Devletleri liderliğinde oluşturduğu bloğa dâhil olma süreci ele alınmıştır. Bu geçiş süreci ele alınırken iç ve dış dinamikler olmak üzere ikili bir ayrıma gidilmiştir. İç dinamikler bölümünde Türkiye’nin II. Dünya Savaşı yılları esnasında dozunu artırarak uygulaya geldiği otoriter politikalar, bu politikaların toplumda oluşturduğu rahatsızlıklar, toplumsal sınıfların iktidardan talepleri ve iktidarın kontrollü bir şekilde siyasal rejimi demokratikleştirmesi konuları incelenmeye çalışılmıştır. Dış dinamikler başlığı altında ise Sovyet Rusya ile savaş sonrası ilişkilerin niteliğinde yaşanan değişmeler ve Türkiye’nin Birleşmiş Milletler’e kurucu üye olarak katılma süreçleri değerlendirilmiştir