Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

CHARACTERIZATION OF BIOMATERIAL KAMBO (PHYLLOMEDUSA BICOLOR) BY FOURIER TRANSFORM INFRARED SPECTROSCOPY AND SCANNING ELECTRON MICROSCOPE

Fresenius Environmental Bulletin, cilt.30, sa.2, ss.1062-1066, 2021 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

THE USE OF PUMICE TO PREVENT PENETRATIONOF CYPERMETHRIN INTO THE SOIL

Fresenius Environmental Bulletin, cilt.29, sa.12, ss.11266-11272, 2020 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

Attenuation gamma rays properties of cement paste–waste paper composites

Acta Physica Polonica A, cilt.135, sa.4, ss.607-608, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Ballistic conductance in kane type semiconductor quantum wire

EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL B, cilt.73, sa.1, ss.133-138, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

FT-IR spectroscopic study of M(1,2-Ethanedithiol)Ni(CN)(4)center dot Benzene (M = Co,Cd) clathrates

JOURNAL OF INCLUSION PHENOMENA AND MACROCYCLIC CHEMISTRY, cilt.54, ss.187-192, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

FT-IR spectroscopic study of Co(1-propanethiol)(2) Ni(CN)(4)center dot benzene clathrate

ZEITSCHRIFT FUR NATURFORSCHUNG SECTION A-A JOURNAL OF PHYSICAL SCIENCES, cilt.59, ss.523-526, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

An IR study of M(1-propanethiol)(2)Ni(CN)(4).G (M=Cd,Ni and G=benzene) clathrates

ACTA PHYSICA SLOVACA, cilt.54, sa.2, ss.97-103, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

DISCRIMINATION OF DAEDALEOPSIS NITIDA MUSHROOMS THAT GROWING IN DIFFERENT ENVIRONMENTS USING FOURIER TRANSFORM INFRARED SPECTROSCOPY

SIGMA JOURNAL OF ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES-SIGMA MUHENDISLIK VE FEN BILIMLERI DERGISI, cilt.36, sa.2, ss.577-582, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

g Factor of Electrons in Kane Type Quantum Wells Under Crossed Electric and Magnetic Fields

SDU Journal of Science (E-Journal), cilt.10, sa.2, ss.55-60, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kane Tipi Kuantum Halkalarında Elektronların Etkin g-Çarpanı

SDU Journal of Science (E-Journal), 2014, 9 (2): 113-121, cilt.9, sa.2, ss.113-121, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Delta Tipi Engel Potansiyeli Olan Kane Tipi Yarıiletkenlerde Elektronların Etkin g Çarpanı

Süleyman Demirel Üniversitesi Journal of Science, cilt.9, sa.2, ss.132-136, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Rashba spin-orbital splitting in quantum anti-wires

JOURNAL OF OPTOELECTRONIC AND BIOMEDICAL MATERIALS, cilt.1, sa.2, ss.137-146, 2009 (Hakemsiz Dergi)

Kane tipi yarıiletken kuantum yapılarında Rashba spin orbital yarılması

Aktualnıe problemı fiziki, ss.78-80, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

CYPERMETHRİNİN ÇEVREDEN UZAKLAŞTIRILMASINDA KİRAZ ÇEKİRDEĞİ KABUĞUNUN ADSORBAN OLARAK KULLANIMI

International Symposium of Scientific Research and Innovative Studies, Balıkesir, Türkiye, 22 - 25 Mart 2021, ss.1806-1814 Creative Commons License

Attenuation Gamma Rays Properties of Cement Paste - waste Paper Composites

8th International Advances in Applied Physics and Materials Science Congress Exhibition, 24 - 30 Nisan 2018

KANE TİPİ KUANTUM HALKALARINDA ELEKTRONLARIN ETKİN G-ÇARPANI

ADIM FİZİK GÜNLERİ III ISPARTA, Türkiye, 17 - 18 Temmuz 2014

Kane tipi kuantum halkalarında elektronların enerji spektrumu

Turkish Physical Society,30th International Physical Congress, 2 - 05 Eylül 2013

Kane Tipi Yarıiletken Kuantum Tellerinde Balistik iletkenlik

16. Yoğun Madde Fiziği Ankara Toplantısı, Türkiye, 6 - 08 Kasım 2009

Rashba Spin-Orbital Splitting in Kane Type Quantum Anti-Wires

International Conference on Superconductivity and Magnetism (ICSM), Side, Türkiye, 25 - 29 Ağustos 2008, cilt.153 identifier identifier

Rashba spin-orbital splitting in Kane type anti-wires

INTERNATIONAL CONFERENCE ON SUPERCONDUCTIVITY AND MAGNETISM-2008 ANTALYA, 25 - 29 Ağustos 2008

KEYN TİPLİ YARIİLETKEN KUANTUM SİLİNDRLERDERAŞBA SPİNORBİTAL PARÇALANMASI

AKTUALNIYE PROBLEMI FİZİKİ 2008 BAKU, 25 Haziran 2008 - 27 Haziran 2005