CYPERMETHRİNİN ÇEVREDEN UZAKLAŞTIRILMASINDA KİRAZ ÇEKİRDEĞİ KABUĞUNUN ADSORBAN OLARAK KULLANIMI


Creative Commons License

Türköz Altuğ D.

International Symposium of Scientific Research and Innovative Studies, Balıkesir, Turkey, 22 - 25 March 2021, pp.1806-1814

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Balıkesir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1806-1814

Abstract

Günümüzde sıfır atık kullanılarak çevrenin korunması ve atıkların faydalı bir şekilde

doğaya kazandırılması oldukça ilgi çeken konulardan biridir. Evlerde ve endüstride kullanılan

birçok malzemenin atıkları, çoğu zaman çöplere atılarak aslında farklı alanlarda fayda

sağlayabilecek birçok malzeme boşa gitmektedir. Evlerimizde ve gıda endüstrisinde sıklıkla

kullanılan kirazın meyve kısımları kullanıldıktan sonra çekirdekleri genellikle çöpe

atılmaktadır. Bu şekilde çöpe atılan çekirdeklerin tek başına çevreye zararının olmaması ile

birlikte faydası da bulunmamaktadır. Bu çalışmada kiraz çekirdeği kabuğu atığı çevreye ve

canlılara zarar verebilecek olan Cypermethrinin uzaklaştırılabilmesi için adsorban olarak

kullanıldı. Adsorbat olarak ta; Cypermethrin tercih edildi. Çünkü; ülkemizde ve tüm dünyada

yetiştirilen zirai ürünlerin böceklenmesine engel olmak için yaygın bir şekilde kullanılan bir

kimyasaldır. Çalışmanın amacı; yetiştirilecek ürünün verimini etkilemeden, cypermetrinin önce

toprağa daha sonra yağışlar aracılığıyla yeraltı sularına ardından da yeraltı sularının taşınması

ile denizlere ve göllere oradan da canlılara ulaşmasına engel olmaya çalışmaktır. Dolayısıyla

cypermethrinin canlılara geçmeden önce çevreden uzaklaştırılması için kiraz çekirdeği

kabuğunun kullanılmasının masrafsız bir yöntem olabileceği düşünüldü. Ayrıca adsorban

olarak doğal ürün kullanıldığı için çevreye de ek bir zarar verilmeyecektir. Bu kimyasalı

ortamdan uzaklaştırılabileceğini laboratuvar ortamında, FTIR spektroskopisi ve SEM

görüntüleme yöntemlerini kullanılarak araştırılmıştır. FTIR spektroskopik bulgularına göre

cypermetrinin karakteristik pikleri adsorplanan örnekte gözlenmektedir. Böylece kiraz

çekirdeğinin cypermetrini adsorbe ettiği düşünülmektedir. SEM topografik görüntüleri kiraz

çekirdek kabuklarının ham halleri düzgün gözenekli yapıya sahip olduğunu göstermiştir.Adsorplama işleminden sonra bahsedilen gözeneklerin dolduğu görülmektedir. EDS analizi ile

adsorbata ait elementlerin adsorblama işleminden sonra örnek içerisinde bulunup bulunmadığı

konusunda incelemeler yapılmıştır. Saf kiraz çekirdeği kabuğunda Cl elementi

bulunmamaktadır. Adsorbat olarak kullanılan cypermetrinde ise Cl elementi mevcuttur.

Adsorplama işleminden sonra, EDS analizlerinde kiraz çekirdeği kabuğunda gözlenen Cl

elementi yapıda bir adsorplanmanın olduğunu göstermektedir. Böylece FTIR ve SEM-EDS

bulgularından yola çıkarak, kiraz çekirdeği kabuklarının ham halleri cypermetrin kimyasalının

çevreden uzaklaştırılması için kullanılabilecek masrafsız bir malzeme olduğu kanıtlanmaya

çalışılmıştır.