Başarılar & Tanınırlık

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

 • 2018 The Investigation of Opinionsof The Opticianry ProgramsStudents about Physics Based Courses

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2018 Atenuation Gamma Rays Properties of Cement Paste - waste Paper Composites

  Katılımcı

  Muğla, Türkiye

 • 2018 Career Anchors of Associate’sDegree Education Students:The Case of Suleyman DemirelUniversity

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2018 The Effect of Calculus CourseSufficiency of the VocationalStudents on Physics-basedCourses

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2015 GaAs TİPİ KUANTUM KUYULARINDA ELEKTRONLARIN ETKİN g-ÇARPANI

  Katılımcı

  Kütahya, Türkiye

 • 2014 Delta Tipi Engel Potansiyeli Olan Kane Tipi Yarıiletkenlerde Elektronların Etkin g-Çarpanı

  Katılımcı

  Isparta, Türkiye

 • 2014 Kane tipi kuantum halkalarında elektronların g faktörü,

  Katılımcı

  Isparta, Türkiye

 • 2013 "Kane tipi kuantum halkalarında elektronların enerji spektrumu

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2013 Kane tipi küresel kuantum noktalarınde elektronların enerji spektrumu

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2008 Rashba Spin-Orbital Splitting in Kane Type Quantum Anti-Wires

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2008 ons in Semiconductor Quantum Anti-Wire With Rashba Spin-Orbital Interaction. 4. Ulusal Nanobilim ve Nan

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2004 M(1,2 ETHANEDİTHİOL)Ni(CN)4.BENZEN (M=Cd, Co) Klatratlarının FT-IR Spektroskopisi ile İncelenmesi

  Katılımcı

  Muğla, Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 16

h-indeksi (WOS): 2