Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Elit Atletlerin Anksiyete Düzeylerinin Başarı Motivasyonu Üzerine Etkisinin İncelenmesi

Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, cilt.5, sa.4, ss.456-467, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Badminton Antrenmanlarının Dikkat Düzeyi ve Reaksiyon Zamanı Üzerine Etkisinin İncelenmesi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, cilt.3, sa.2, ss.40-54, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effects of Combined Trainings on Tennis Serve Speed in Tennis Players

Türkiye Klinikleri Spor Bilimleri Dergisi, cilt.12, sa.2, ss.137-146, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

12-14 YAŞ GRUBU HENTBOL VE TENİS PERFORMANS SPORCULARIN FİZİKSEL ANTROPOMETRİK VE MOTORİK ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi, cilt.5, sa.1, ss.14-25, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Burdur İlinde Voleybol Oynayan Sporcuların Spora Yönelik Beklenti Ve Memnuniyet Düzeylerinin Araştırılması

2. Uluslararası Herkes İçin Spor ve Wellness Kongresi, Antalya, Türkiye, 25 - 28 Nisan 2019, ss.512-523 Creative Commons License

12-14 Yaş Elit Tenisçilere Uygulanan Kombine Antrenmanlarının Servis Performanslarına Etkisinin Araştırılması

6th International Conference on Science Culture and Sport, Liviv, Ukrayna, 25 - 27 Nisan 2018, ss.172

12 YAŞ ERKEK ELİT TENİSÇİLERİN OKSİJEN SATURASYON VE NABIZ DEĞERLERİNİN İLLERE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI

6. INTERNATIONAL SCIENCE CULTURE AND SPORTS ASSOCIATION, Lviv, Ukrayna, 25 - 27 Nisan 2018, ss.171

Tenis Branşında Uygulanan (Tümevarım-Tümdengelim) Öğretim Yöntemlerinin Performansa Etkisinin Araştırılması

2nd.International Congress on Sport for All and Sport Tourism, Antalya, Türkiye, 8 - 11 Kasım 2012, ss.8-11

Kitap & Kitap Bölümleri

TENİS OYUNUNDA SERVİS HIZI

SPORDA BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR, İlker ÖZMUTLU, S. Erim ERHAN, Editör, EFEAKADEMİ, İstanbul, ss.217-242, 2020

DOPİNG VE VÜCUT GELİŞTİRME

BİLİM VE SAĞLIK AÇISINDAN VÜCUT GELİŞTİRME, İBRAHİM KUBİLAY TÜRKAY, Editör, AKADEMİSYEN KİTABEVİ, Isparta, ss.145-154, 2020

Tenisçilerin Spor Pazarlamasına İlşkin Tutumları

LAMBERT ACADEMİC PUBLİSHİNG, beau bassin, 2019