Education Information

Education Information

  • Continues Doctorate

    Suleyman Demirel University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda Mühendisliği, Turkey

  • Continues Post Graduate

    Suleyman Demirel University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda Mühendisliği, Turkey

  • Continues Under Graduate

    Selcuk University, Ziraat Fakültesi, Gıda Mühendisliği, Turkey