Education Information

Education Information

  • Continues Doctorate

    Suleyman Demirel University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda Mühendisliği, Turkey

  • Continues Postgraduate

    Suleyman Demirel University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda Mühendisliği, Turkey

  • Continues Undergraduate

    Selcuk University, Faculty Of Agrıculture, Gıda Mühendisliği, Turkey