Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Protective impact of resveratrol in experimental rat model of hyperoxaluria

INTERNATIONAL UROLOGY AND NEPHROLOGY, cilt.49, sa.5, ss.769-775, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Utility of serum creatinine/cystatin C ratio in diagnosis of postrenal acute kidney injury

JOURNAL OF RESEARCH IN MEDICAL SCIENCES, cilt.19, sa.11, ss.1086-1089, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Management and outcomes of penile fracture: 10 years' experience from a tertiary care center

INTERNATIONAL UROLOGY AND NEPHROLOGY, cilt.46, sa.3, ss.519-522, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Percutaneous nephrolithotomy: a cause of specific and iatrogenic thoracic complications

TURK GOGUS KALP DAMAR CERRAHISI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY, cilt.21, sa.4, ss.987-989, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Correlation between BMD and bone scintigraphy in patients with prostate cancer

UROLOGIC ONCOLOGY-SEMINARS AND ORIGINAL INVESTIGATIONS, cilt.26, sa.3, ss.250-253, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Androgen deprivation therapy for prostate cancer: Effects on hand function

UROLOGIC ONCOLOGY-SEMINARS AND ORIGINAL INVESTIGATIONS, cilt.26, sa.2, ss.141-146, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The coexistence of the Fibromyalgia syndrome and the overactive bladder syndrome

JOURNAL OF MUSCULOSKELETAL PAIN, cilt.15, sa.3, ss.31-37, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Sünnetin cinsel fonksiyonlar üzerine etkisi

pamukkale tıp dergisi, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

LAPAROSKOPİK RADİKAL PROSTATEKTOMİ DENEYİMLERİMİZ:TEK MERKEZ SONUÇLARI

ACTA MEDICA ALANYA, cilt.1, sa.3, ss.28-31, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Laparoskopik Radikal Prostatektomi Deneyimlerimiz: Tek Merkez Sonuçları

Acta Medica Alanya, cilt.1, sa.3, ss.28-31, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Retroperitonal Pararenal Mass; Castleman Disease: A Case Report

JOURNAL OF CLINICAL AND ANALYTICAL MEDICINE, cilt.7, ss.102-103, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Acute Prostatitis Due to Brucellosis; Report of Two Cases

JOURNAL OF CLINICAL AND ANALYTICAL MEDICINE, cilt.6, sa.5, ss.650-652, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Ciprofloxacin-Ceftriaxone Combination Prophylaxis for Prostate Biopsy; Infective Complications

JOURNAL OF CLINICAL AND ANALYTICAL MEDICINE, cilt.6, sa.4, ss.419-422, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Where do patients go for treatment of urethritis?

Nephro-Urology Monthly, cilt.6, sa.3, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

Disk hernili ve spinal stenozlu hastalarda üriner sistem işlev bozuklukları

Kadın ve Işlevsel Üroloji Bülteni, cilt.2, sa.3, ss.29-30, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

A case of chronic myelomonocytic leukemia (CMML): myeloid sarcoma of prostate

6th International Congress on Leukemia Lymphoma Myeloma, 11 - 13 Mayıs 2017

Lymphangioma circumscriptum of penis in an adult patient case report

10th Eurasian Andrology Summit and 17th ESSM Joint Meeting, 5 - 07 Şubat 2015

N Acetyl Cystein Attenuates Chronic Diazinon Exposure Induced OxidativeStress in Rat Testis

4th International Congress on Cell Membranes and Oxidative Stress: Focus on Calcium Signaling and TRP Channels, 26 - 29 Haziran 2012

N Acetyl Cysteine Attenuates Chronic DiazinonExposure Induced Oxidative Stress in Rat Testis

4th International Congress on Cell Membranes and Oxidative Stress: Focus on Calcium Signaling and TRP Channels, Isparta, Türkiye, 26 - 29 Haziran 2012, cilt.4, ss.28

Radikal Prostatektomi Sonrası Komplikasyon Oranlarımız

8. Ankara Üroonkoloji Kursu, Türkiye, 28 Kasım - 02 Aralık 2007