Publications & Works

Articles Published in Other Journals

İnanç Turizmine Yönelik Ziyaretçi Algılarının Demografik Farklılıklar Açısından İncelenmesi: Konya Mevlana Müzesi Örneği

AKADEMİK BAKIŞ ULUSLARARASI HAKEMLİ SOSYAL BİLİMLER E-­DERGİSİ, no.59, pp.276-296, 2017 (International Refereed University Journal)

Milli Parkların Turizm ve Rekreasyonel Faaliyetlerde Sürdürülebilir Kullanımı: Isparta İli Örneği

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, no.39, pp.151-182, 2016 (Other Refereed National Journals)

Milli Parkların Sürdürülebilir Kullanımı ve Yönetim Planı Önerisi: Isparta İli Örneği

SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, no.34, pp.173-190, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

ISPARTA İLİ MİLLİ PARKLARININ REKREASYONELFAALİYETLERDE KULLANIMI

MARMARA GEOGRAPHICAL REVIEW, no.29, pp.81-110, 2014 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

MİLLİ PARK SINIRLARI İÇİNDE YAŞAMAK: KOVADA GÖLÜ ve KIZILDAĞ MİLLİ PARKLARI ÖRNEĞİ

International Congress of the New Approaches and Technologies for Sustainable Development, Isparta, Turkey, 21 - 24 September 2017, pp.43-44

Balkan Coğrafyasında Osmanlı Kültürel Mirasının Korunması VeSürdürülebilirliği Tika’nın Çalışmaları

International Congress of the New Approaches and Technologies for Sustainable Development, Isparta, Turkey, 21 - 24 September 2017, pp.600-601

Eğirdir İlçesi nde Okuyan Üniversite Öğrencilerinin Eğirdir Turizmi İle İlgili Algılarını Belirlemeye Yönelik Bir Çalışma

International Congress of the Turkish Association of Geographers as a joint event with the EUROGEO 2015 Conference, Ankara, Turkey, 21 - 23 May 2015

Müzelerin Türkiye Turizmindeki Yeri Nedir? Türkiye’xxde Müzelerin Mekansal Dağılımına Genel Bir Bakış

I.Eurasia International Tourism Congress: Current Issues, Trends and Indicators, Konya, Turkey, 28 - 30 May 2015, vol.3, pp.602-614 Sustainable Development