İnanç Turizmine Yönelik Ziyaretçi Algılarının Demografik Farklılıklar Açısından İncelenmesi: Konya Mevlana Müzesi Örneği


KERVANKIRAN İ., ERYILMAZ A. G.

AKADEMİK BAKIŞ ULUSLARARASI HAKEMLİ SOSYAL BİLİMLER E-­DERGİSİ, no.59, pp.276-296, 2017 (Peer-Reviewed Journal)